یکی از فضایل حضرت فاطمه سلام الله علیها که در کتابهای اهل سنت نقل شده این است که مهدی از اولاد آن حضرت است.

در المستدرک حاکم نیشابوری چندین حدیث در این رابطه نقل شده و آنها را بر شرط بخاری و مسلم صحیح دانسته است که در برخی از آنها نشانه‌های جسمی آن حضرت بیان گردیده و در آنها گفته شده‌است که زمین را پر از عدل و قسط می‌کند بعد از اینکه پر از ظلم و جور می‌شود. و در برخی دیگر از آنها آمده که مهدی از اولاد فاطمه دخت گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. در یکی دیگر از این احادیث آمده است که مهدی از عترت رسول خدا است.  صاحب مستدرک حدیثی در این مجموعه بیان می‌کند که امت اسلامی در حکومت آن حضرت از نعمت های فروانی بهره مند گردیده و زمین تمام ذخایر خود را بیرون می‌ریزد.[۱]

در سنن ابی داود در برخی از احادیثی که  تحت عنوان «کتاب المهدی» در ضمن بیان خصوصیات و اسم مهدی گفته شده که اگر از دنیا چیزی باقی نماند مگر یک روز، خداوند این روز را به قدری طولانی خواهد کرد تا مردی از اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شود و زمین را پر از عدل و قسط گرداند. و نیز از پیامبر اسلام نقل شده که مهدی از عترت آن حضرت و از اولاد فاطمه سلام الله علیها است که در مکه بین رکن و مقام با او بیعت شده و لشکری که برای جنگ با آن حضرت از شام به سوی مکه می رود در سرزمین بیدا در زمین فرو خواهد رفت و او در بین مردم به سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عمل خواهد کرد.[۲]

پی نوشت ها:

[۱] . محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاکم النیسابوری، المستدرک علی الصحیحین ج۴ ص۶۰۰ –  ۶۰۱ ، بیروت، دار الکتب العلمیۀ ، چ۱، ۱۴۱۱ق/۱۹۹۰م، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا.

[۲] . سلیمان بن الأشعث أبو داود السجستانی الأزدی، سنن ابی داود، ج۴ ص۱۰۶ – ۱۰۷ ، دار الفکر ، تحقیق: محمد محیی الدین عبد الحمید.

نویسنده: حمید رفیعی