مهدويت(دوران ظهور)

معرّفى اجمالى

مهدويت(دوران ظهور) اثر رحيم كارگر مى‌باشد.

اثر، مجموعه‌اى از پرسش‌ها و پاسخ‌ها مربوط به انديشه مهدويت با محوريت دوران ظهور است.

اداره مشاوره و پاسخ معاونت آموزش نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‌ها از آنجا كه با انبوه پرسش‌هاى دانشجويان روبرو است، به همين جهت با تشكيل گروه‌هاى علمى و تخصصى توانسته تاكنون حجم زيادى از پرسش‌ها را پاسخ‌گو باشد. و اثر حاضر مجموعه‌اى از اين سوالات و پرسش‌ها است كه در راستاى ترويج فرهنگ دينى منتشر شده است.

ساختار كتاب:

بدون ترديد سوال و پرسش‌گرى، وسيله‌اى براى رسيدن به آگاهى و باورها است. ولى توجه به اين نكته لازم است كه پويايى جامعه و فرهنگ در گرو پرسش‌هاى حقيقت‌طلبانه و پاسخ‌هاى خردورزانه است كه مجموعه حاضر از دو منظر فوق داراى اين ويژگى مى‌باشد و مولف با يك ساماندهى مناسب پرسش‌ها را دسته‌بندى و به آن‌ها يك نظم منطقى داده و پاسخ لازم را در مورد هر كدام ارائه نموده است.

پاسخ به سوالات با تكيه بر جوامع روايى شيعه و با استناد به نظريه‌هاى انديشمندان و بزرگان شيعه ارائه شده است.

گزارش محتوا:

اثر به بيست پرسش در موضوع‌هاى:ديندارى در آخرالزمان، نشانه‌هاى ظهور، دجال و سفيانى، رشد عقلى در عصر ظهور، پيروان اديان در عصر ظهور، حكومت جهانى امام عصر(عج)، ملاقات و تشرف به محضر امام زمان(ع) و راستى يا دروغ‌گويى ملاقات كنندگان و داستان‌هايى از اشخاصى كه به حضور امام زمان(ع) مشرّف شده‌اند، پاسخ داده است.

گزارش وضعيت:

فهرست مطالب در آغاز اثر آمده است. كليد واژه‌ها و كتاب‌نامه در صفحات پايانى كتاب درج شده است. پاورقى‌ها به ذكر منابع روايات و مصادر نقل مطالب در متن پرداخته است.