منع امام حسين (ع) از آب 7 محرم

در شب هفتم محرم امام حسين(عليه السلام) با عمر سعد گفتگو کرد؛خولى بن يزيد اصبحى چون عداوت شديدى با امام حسين(عليه السلام) داشت، ماجرا را به ابن زياد گزارش داد. آن ملعون نامه اى براى عمر سعد نوشت و او را از اين ملاقات ها بر حذر داشت و دستور منع آب را صادر کرد.(1)

پي نوشت:
1-تقويم شيعه، ص   18.