شیعه شناسی » اعتقادات » توحید »

معنی بداء

منظور از بداء در مورد خداوند چیست؟ در اصول کافى جلد ۱ بابى تحت همین عنوان آمده است

حقیقت بداء تعبیر دیگرى است از “یم حوالله ما یشاء و یثبت و عنده أمّ الکتاب؛[۱] خداوند محو و اثبات می‌‌ کند آن چه را که می‌‌ خواهد و نزد او است امّ الکتاب”. یهود عقیده داشتند که دست خدا بسته است؛ به این معنا که خدا آسمان و زمین و زمان و انسان و موجودات را خلق کرده و آن ها را به خود واگذاشته و دیگر کارى به آنان ندارد و دست از هر کارى کشیده و عالَم خود به خود در جریان است.

خداوند براى دفع این اشتباه فرمود:

این چنین نیست که یهود می‌‌‌ پندارند، بلکه دستان [قدرت] الهى باز است و هرگونه که بخواهد ، انفاق می‌‌‌ کند.[۲] به این معنا که در نگه دارى و چرخش عالم و نزول رحمت و نقمت، توسعه در رزق و روزى و نده دارى انسان ها و طولانى و کم کردن عمر انسان ها و موجودات، زنده کردن و میراندن و خلاصه در خلق و أمر و چرخش عالم نقش اساسى ایفا می‌‌ کند و این چنین که یهود فکر می‌‌ کنند نیست. بداء در حقیقت همین تغییرات و دگرگونى ها در عالم محو و اثبات و به معناى تقدیرات امور است، مثلاً یکى صله رحم می‌ کند، عمرش را طولانى می‌ کند؛ یکى قطع رحم می‌‌‌‌‌‌‌‌ کند ، عمرش را کوتاه می‌‌‌‌‌‌‌‌ کند؛ یکى صدقه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دهد، بلا هاى ناگهانى و بد را از او دفع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کند؛ یکى که باید از دیگران دستگیرى کند ، ولى نمى کند، دچار عقوبتى می‌‌ شود. بدا با توضیحى که داده شد ، مورد اتفاق تمامى مذاهب اسلامى است. اهل سنّت نیز عالم محو اثبات و دگرگونى هایى را که ایجاد مى شود ، قبول دارند.

احمد حنبل از ثوبان نقل می‌ کند که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود:

” گاهى انسانى به خاطر گناهى که انجام داده، از رزق محروم می‌ شود. قدر و اندازه ها ردّ نمى شود مگر به واسطه دعا و مدّت عمر را طولانى نمى کند مگر نیکی؛ یعنى دعا مقدّرات را عوض می‌‌‌ کند و نیکوکارى عمر را زیاد می‌‌‌ کند.[۳] پس بداء به معناى محو و اثبات و تغییر و تبدیل است و اعتقاد به این که خداوند همان طورى که در خلق عالم نقش داشته، در نگهدارى و چرخش آن و تدبیر عالم و کم و زیاد کردن نیز نقش دارد. بداء از نظر لغت به معناى ظاهر و معلوم شدن است و درباره خدا به این معنا است که مثلاً براى فردى مقدر شده که اگر گناه انجام ندهد، ۲۰ سال دیگر عمر کند، ولى اگر گناه کرد، عمر او به ۱۵ سال تقلیل یابد؛ یعنى در عالم لوح محفوظ مقدّرات مشخص شده و در عالم لوح ، محو و اثبات آن مشخص شده و مقدّرات تغییر می‌‌یابد و کم و زیاد می‌‌ شود.[۴]

منابع:

[۱] رعد (۱۳) آیه ۳۹٫

[۲] مائده (۵) آیه ۶۴٫

[۳] جعفر سبحانى ، مع الشیعهْْ الامامیه، ص ۱۱۸ ، به نقل از تفسیر ابن کثیر ، ج ۲، ص ۵۲۰٫

[۴] همان، با تلخیص و اضافات.