مسموم شدن امام حسن(عليه السلام) 19 محرم

بنا به روايت صدوق، امام حسن(عليه السلام) را جُعده ملعونه در روز نوزدهم محرم مسموم کرد و حضرت پس از چهل روز رحلت کردند.(1)

پي نوشت:
1-حوادث الايام، صفحه 49.