مراقبات ماه ربیع الاخر

دعاى اول ماه

از مهمترین اعمال این ماه چنانچه در جمیع ماهها گفتیم ، دعا در اول آن است؛ بخصوص دعاى بلند مرتبه و گرانقدرى که در اول آن روایت شده است .

دهم ربیع الاخر

روایت شده ، این روز روز ولادت مولا و امام ما امام حسن عسکرى (علیه السلام ) مى باشد و مراقبت از روزهاى ولادت ائمه (علیهم السلام ) شبیه به مراقبت روز ولادت رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم ) است . زیرا این روزها نیز مانند آن روز مراسم سرور، شکرگزارى و بزرگداشت با اعمال قلبى و بدنى دارند؛ گر چه روز ولادت حق خاصى دارد. و اما خصوصیتى که این روز دارد این است که مولود این روز پدر بلاواسطه امام ما – جان جهانیان فداى او باد – مى باشد. بنابراین سزاوار است شیعیان با امورى مناسب به امام زمان (علیه السلام ) تهنیت گفته و حاجات خود را از کسى که در این روز متولد شده بخواهند. و نیز بخواهند که سفارش او را به امام زمانش نموده تا او را مورد نظر و لطف خود قرار داده و او را از بخششها و بزرگواریهاى خود بهره مند نماید.

خصوصیتهاى معصومین (علیهم السلام ) در حوایج مختلف

امام حسن عسکرى (علیه السلام ) خصوصیتى براى برآورده شدن حاجات اخروى دارد. معصومین (علیهم السلام ) گر چه هر کدام از آنان وسیله اى براى بندگان خدا در جمیع حوائج مى باشند ولى هر کدام خصوصیتى براى بعضى از حاجتها دارا مى باشند – چنانچه دعاى توسل شاهدى بر این مطلب است – رسول خدا و دختر بزرگوارش و امام حسن و امام حسین (علیهم السلام ) در حاجتهاى به بدست آوردن طاعت خدا و خوشنودى او خصوصیتى دارند. امیرالمؤ منین (علیه السلام ) خصوصیتى در مورد انتقام از دشمنان و برطرف نمودن ظلم ظالمین دارد. امام سجاد (علیه السلام ) خصوصیتى در مورد ستم پادشاهان و القاءات و وسوسه هاى شیطان دارد. امام باقر (علیه السلام ) و امام صادق (علیه السلام ) خصوصیتى در کمک گرفتن در مورد آخرت دارند. امام کاظم (علیه السلام ) خصوصیتى در مورد سلامتى کامل از بیماریها و دردهایى که مردم از آن گریزانند دارد. امام رضا (علیه السلام ) خصوصیتى در مورد ترسهاى مسافرت در دریا و خشکى و زمینهاى بى آب و علف و بدون آبادى و سکنه دارد. امام جواد (علیه السلام ) خصوصیتى در مورد توسعه روزى و بى نیاز شدن از آنچه در دست مردم است دارد.

امام هادى (علیه السلام ) خصوصیتى در مورد قضاى نافله ها و احسان به برادران مؤ من و به کمال رسیدن طاعتهاى پروردگار دارد. امام حسن عسکرى (علیه السلام ) خصوصیتى در کمک نمودن در مورد آخرت دارد. و امام عصر ما، پناهگاه ، امید و حافظ ما، نور ما و زندگى ما، امام مهدى (عج ) جامع تمام خصوصیات مذکوره بوده و براى حاجات دیگر نیز توسل به او مناسب است .

و این روز را همانطور که سایر روزهاى شریف را به پایان مى رسانند ختم نموده و ماه را نیز با آنچه ماههاى دیگر را ختم مى نمایند و در ماههاى دیگر گفتیم به پایان برساند.

منبع: المراقبات ، ملکی تبریزی