عنوان: مثلث و مثلث‌سازی در خانواده و ازدواج (الفبای درمان)
مولف: فیلیپ جی.گه رن، جی آر توماس ف. فوگارتی، لئوف. فای
مترجم/ محقق: دکتر فرشاد بهاری
ناشر: انتشارات دانژه
سال نشر: ۱۳۹۰
نوبت نشر: اول
محل نشر: تهران

با مقدمه: دکتر باقر ثنایی

کتاب حاضر در واقع آسیب شناسی روابط خانوادگی است. هم آسیب‌های درون و هم بیرون خانواده را بررسی و هم درمان‌های مناسب هر آسیب را با ذکر موارد، ارایه می‌کند.

آشنایی با مثلث، مثلث سازی و مثلث زدایی، مفاهیم مهم و کلیدی در مشاوره و درمان خانواده و ازدواج است. کتاب حاضر از آثار برجسته در این زمینه است که توسط فیلیپ گه رن و همکاران او به رشته تحریر درآمده است. مطالعه ی دقیق این کتاب را به متخصصان و دانشجویان مشاوره ی خانواده توصیه می‌کنیم.