خانواده شیعی » کتابشناسی »

مثلث و مثلث سازی در خانواده و ازدواج (الفبای درمان)

عنوان  مثلث و مثلث سازی در خانواده و ازدواج (الفبای درمان)
مولف  فیلیپ جی.گه رن، جی آر توماس ف. فوگارتی، لئوف. فای
مترجم  دکتر فرشاد بهاری
ناشر  دانژه
سال نشر  1390
نوبت نشر  اول
محل نشر  تهران

با مقدمه: دکتر باقر ثنایی

کتاب حاضر در واقع آسیب شناسی روابط خانوادگی است. هم آسیب های درون و هم بیرون خانواده را بررسی و هم درمان های مناسب هر آسیب را با ذکر موارد، ارایه می کند.

آشنایی با مثلث، مثلث سازی و مثلث زدایی، مفاهیم مهم و کلیدی در مشاوره و درمان خانواده و ازدواج است. کتاب حاضر از آثار برجسته در این زمینه است که توسط فیلیپ گه رن و همکاران او به رشته تحریر درآمده است. مطالعه ی دقیق این کتاب را به متخصصان و دانشجویان مشاوره ی خانواده توصیه می کنیم.