متن وصیت پیامبر(ص) به امام على(ع) چیست؟

پاسخ:

علامه مجلسى در بحارالانوار، بابى را به این صورت عنوان کرده است: «وصیته صلى الله علیه و آله عند قرب وفاته» در  این باب روایاتى را ذکر کرده است. از آن جمله در حدیث سیزدهم این باب آمده است که: پیامبر خدا در مرض موتش به على(ع)  فرمود: یا علی! تو وصى من و جانشین من در خانواده و امتم هستی. هم در حال حیاتم و هم در حال مماتم. ولیّ تو ولیّ من است و  ولیّ من ولیّ الله است. دشمن تو دشمن من است و دشمن من دشمن خدا است. یا علی! کسى که امامت تو را انکار کند رسالت مرا  انکار کرده است زیرا که تو از من و من از تو هستم. پس از این على(ع) را به خود نزدیک کرد و هزار هزار باب علم به روى آن حضرت  گشود( بحارالانوار، ج ۲۲، ص ۴۵۶، ح۳).

  براى آگاهى بیشتر ر.ک: من لایحضره الفقیه، ج ۴، چاپ آخوندى، ص ۲۵۴، باب ۱۷۶٫