متن وصيت پيامبر(ص) به امام على(ع) چيست؟

پاسخ:

علامه مجلسى در بحارالانوار، بابى را به اين صورت عنوان كرده است: «وصيته صلى الله عليه و آله عند قرب وفاته» در اين باب رواياتى را ذكر كرده است. از آن جمله در حديث سيزدهم اين باب آمده است كه: پيامبر خدا در مرض موتش به على(ع) فرمود: يا علي! تو وصى من و جانشين من در خانواده و امتم هستي. هم در حال حياتم و هم در حال مماتم. وليّ تو وليّ من است و وليّ من وليّ الله است. دشمن تو دشمن من است و دشمن من دشمن خدا است. يا علي! كسى كه امامت تو را انكار كند رسالت مرا انكار كرده است زيرا كه تو از من و من از تو هستم. پس از اين على(ع) را به خود نزديك كرد و هزار هزار باب علم به روى آن حضرت گشود[1]

براى آگاهى بيشتر ر.ك: من‏ لايحضره الفقيه، ج 4، چاپ آخوندى، ص 254، باب 176.

پاورقی:

[1] . بحارالانوار، ج 22، ص 456، ح3