مبارزه با فقر از ديدگاه امام خمینی(ره)

جايگاه مبارزه با فقر از ديدگاه بنيانگذار انقلاب اسلامي به عنوان يكي از الگوهاي سبك زندگي اسلامی

جهت مطالعه این مقاله، به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.