خانواده شیعی » تربیت فرزند » نوجوان و جوان »

لذت شوم

سيما فراهانى

گزارشى از عواقب استفاده از قرص هاى روان گردان در بين جوانان

با سرعت زياد مسافت بزرگراه را طى مى کرد. آنقدر سرعتش زياد بود که از کنار تمام ماشين ها مثل باد مى گذشت. دوستانش هر کدام از داخل اتومبيل مشغول به کارى بودند يکى خوابيده بود و آن يکى بلند بلند مى خنديد. همانطور که با سرعت مى رفت ناگهان فکرى به سرش زد. دستش را به طرف دستگيره در برد، او قصد داشت به مغازه برود و خريد کند. در ماشين را باز کرد، گويا چشمانش کور شده بود و عقل خود را از دست داده بود. از ماشينش پياده شد و بعد … تصادف وحشتناک در بزرگراه همت…

اين اتفاقات بعد از مصرف قرص هاى روانگردان طبيعى است. توهم ناشى از اکس عواقب وخيم ترى را نيز مى تواند دربرداشته باشد. در پرونده اى پسر جوانى بعد از مصرف قرص اکس مادرش را شبيه به يک هندوانه ديد و با چاقو به جانش افتاد، پسر جوان ديگرى نيز خواهرش را يک گوسفند ديد . دختر جوان ديگرى در اثر توهم ناشى از اکس با خيال اينکه بال پرواز دارد، خود را از طبقه پنجم ساختمان به پايين پرت کرد و …

اکستازى معضلى است که در چند سال گذشته، گريبان جوانان جامعه ما را گرفته است و در اثر آن خيلى ها جان خود را از دست داده اند. به طور کلى مصرف مواد مخدر و اعتياد به آن، خطرناک ترين پديده جامعه امروزى است که جوامع انسانى را به طور جدى مورد تهديد قرار داده است. با پيشرفت جوامع، نيازها، نگرش ها و الگوهاى رفتارى انسان تغيير مى کند و اين دگرگونى از جامعه اى به جامعه ديگر به لحاظ موقعيت جغرافيايى، سطح رشد و آگاهى و زمينه هاى فرهنگى و … بسيار متفاوت است. افزايش جمعيت جوان، ميزان آسيب پذيرى جوامع را به لحاظ مصرف مواد مخدر مصنوعى مضاعف کرده است زيرا جوانان امروزى با انگيزه کنجکاوى و با رهايى از فشارهاى اجتماعى و فرار از مشکلات و مسئوليت ها به سوى مصرف انواع مخدر، به ويژه مواد مخدر صنعتى پناه مى برند. روند رو به رشد مصرف اکستازى و ساير قرص هاى روانگردان، امروزه در جوامع، از جمله در کشور ما تبديل به يک نگرانى شده است. از سوى ديگر، بيم آن مى رود که به جهت عوارض بسيار مهلک و تأثيرات سوء آن بر مغز، الگوى مصرف ديرينه و سنتى ترياک و حشيش، به سمت اين مواد تغيير يابد.

گشتى در اکس پارتى

وارد خانه و يا بهتر بگويم پا به کوچه که بگذارى صداى هياهو و موسيقى را مى شنوى، صداى خنده، صداى فرياد، وارد که بشوى نورهاى رنگى را مى بينى که خاموش و روشن مى شوند و اشباحى ميان تاريکى و روشنى خانه به شدت هر چه تمام تر بالا و پايين مى برند. آنها خسته نمى شوند. گويا براى آنها اصلا خستگى معنايى ندارد. شور و هيجان آنقدر بالا است که فکر مى کنى اين آدم ها از کره ديگرى با انرژى فوق تصور آمده اند. اما … ساعتى بعد بوى مرگ فضاى خانه را پر مى کند. ساعتى بعد از هياهوى اين خانه خبرى نيست. همه چيز به هم ريخته است اما کسى توان بلند شدن ندارد. ديگر رقص نور و موسيقى هم آنها را به هيجان آدم هاى اينجا حتى به اندازه يک آدم پير و فرسوده هم توان حرکتى ندارند. ديگر از آن همه فريادهاى شاد خبرى نيست. حتى بعضى از آنها گريه مى کنند. ساعتى قبل آنها سرشار از يک انرژى کاذب دنيا را در دستان خود مى ديدند و احساس مى کردند توان انجام هر کارى را دارند، اما حالا نه تنها ديگر دنيايى در دستشان نيست که حتى توان از جا برخاستن را هم ندارند…

اکستازى را بايد جادوى مرگ در قرن حاضر خواند، تأثير اين قرص نيروزا، آنقدرها باقى نمى ماند و وقتى به پايان برسد ديگر از شور و هيجان خبرى نيست، آنچه باقى مى ماند، افسردگى و احساس بيهودگى است. احساسى که ممکن است تو را تا حد مرگ به جنون بکشاند. نمى توان باور کرد که خنديدن براى انسان ها آنقدر مشکل باشد که براى انجامش مجبور باشند دست به دامان يک محرک خارجى شوند. جالب تر و يا در واقع تلخ تر از آن اين است که استفاده از مواد مخدر صنعتى و يا همان قرص هاى روانگردان بيشتر در بين جوانان شيوع پيدا کرده است و اين در حالى است که کشور ما همچنان مواد مخدر را ترياک و هروئين مى داند و کسانى که از اين مواد استفاده کنند مجرم اند. متأسفانه در قانون مبارزه با مواد مخدر هيچ ماده قانونى در رابطه با مواد مخدر صنعتى وجود ندارد.

اکستازى چيست؟

به اعتقاد بسيارى از متخصصان اکستازى جزو اصلى گروه مواد مخدر توهم زا و سرخوشى آور به شمار مى رود. اين ماده نه تنها در لابراتورهاى کوچک زيرزمينى توليد مى شود، بلکه در کارخانجات بزرگ هم هست. اکستازى به صورت قرص و همراه با آب مصرف مى شود. در سطح خارجى اين قرص ها اغلب، اشکال و حروفى وجود دارد که به همراه رنگ و ترکيبات رنگى شدت و مدت زمان تأثير و نوع ماده مؤثر آن را براى مصرف کننده مشخص مى کند. هر چند درستى اين کدها قابل اطمينان نيست.

علائم مصرف اکستازى:

علائم آنى مصرف اکستازى با فاکتورهاى مختلفى مانند ميزان دفعات مصرف، ميزان خلوص ماده موثر، وضعيت روحى و جسمانى، انگيزه و موقعيت مکانى مصرف کننده ارتباط مستقيم دارد. در واقع اکستازى فقط احساس اوليه مصرف کننده را تشديد مى کند. اين مواد تغيير ايجاد نمى کنند، مثلا احساس سرخوردگى و اندوه را بر شادى و سرخوشى تبديل مى کند. يک کارشناس در اين زمينه معتقد است: براى بسيارى از افراد اکستازى محرک هيجان آور و در عين حال آرامش بخش است و علاوه بر آن تأثيرات توهمى و تحريک فانتزى را نيز به دنبال دارد، اما مصرف کننده پيش از آن که عوارض روانى مواد را احساس کنند، ابتدا عوارض جسمانى مصرف مواد را تجربه مى کنند.

وى در ادامه گفت: در افرادى که براى اولين بار اکستازى مصرف مى کنند، حدود 30 دقيقه پس از مصرف معمولا افزايش ضربان قلب، تعريق شديد، انقباض عضلانى و عدم احساس درد بروز مى کند، اما افرادى که به دفعات اين مواد را مصرف مى کنند. احساس سوزن سوزن شدن بدن، بى قرارى، ناآرامى و اضطراب را تجربه مى کنند.

وى مى افزايد: از نظر روانى مصرف اکستازى در بسيارى از افراد اعتماد به نفس را افزايش داده و شخص راحت تر با ديگران ارتباط برقرار مى کند به طورى که بى پروايى در رفتار و گفتار، احساس محبوب بودن و قدرت داشتن از آثار مصرف اکستازى گزارش شده است، اما بزرگترين مشکل مصرف کنندگان اکستازى پايان سرخوشى اوليه است. زيرا با از بين رفتن تأثير دارو و نشئگى حاصل از سوء مصرف، افسردگى شديد و عميق بروز مى کند. افسردگى همراه با اضطراب، بى قرارى و خستگى و بى تفاوتى شديد در زندگى روزمره، فرد را تحت تأثير قرار مى دهد. در کنار اين موارد ميل شديد به مصرف مجدد مواد نيز در فرد به وجود مى آيد که مى تواند اولين قدم و همچنين قدم تعيين کننده در راه وابستگى روانى به مواد مخدر باشد. همين امر عواقب وخيمى از جمله بيمارى و يا حتى مرگ را در پى دارد.

بنابراين ما مى بينيم که جوانانى از که از قرص هاى روانگردان استفاده مى کنند به نوعى از شادى و نشاط دور هستند و قصد دارند با مصرف اين گونه قرص ها به شادى کاذب دست يابند پس بايد زمينه شادى و نشاط را در ميان جوانان فراهم کرد تا آنها احتياج خود را در مصرف اين گونه قرص هاى مخرب جستجو نکنند و نبينند.

منبع : پايگاه  راسخون