کنانه بن عتیق تغلبی

«کنانه» پسر «عتیق» از قبیله بنی‌تغلب است(۱). «کنانه» از شجاعان کوفه بود. او مردی عابد و قاری قرآن بود که به سوی امام حسین علیه‌السلام شتافت و به فوز شهادت نائل آمد(۲).
شیخ طوسی رضی الله عنه کنانه را از شهدا و یاران امام حسین علیه‌السلام دانسته است(۳).
«ابن‌شهر آشوب» او را از شهدای حمله نخستین دانسته است.(۴)
 
پی نوشت‌ها: 
(۱) تسمیه من قتل الحسین علیه‌السلام، ش ۳۹.
(۲) ابصار العین، ص ۱۹۹.
(۳) رجال شیخ طوسی، ص ۷۹.
(۴) مناقب آل ابی‌طالب، ج ۴، ص ۱۱۳.