کتاب المزار

نام هاى دیگر کتاب عبارتند از«المزار الصغیر» و«مناسک المزار».

مولف

شیخ مفید، ابو عبد الله محمد بن محمد بن نعمان عکبرى بغدادى( ۳۳۶- ۴۱۳ هجرى).

مؤلف کتاب از چهره هاى برجسته فقهاى شیعه در نیمه دوم قرن چهارم هجرى است.

موضوع

شیخ مفید در« کتاب المزار» مجموعه روایاتى درباره زیارت پیامبر و ائمه علیهم السلام را جمع آورى نموده است.

اعتبار کتاب

این کتاب از معتبرترین منابع کتاب هاى زیارتى و دعا به شمار مى آید.

علما و دانشمندان بزرگ شیعه نیز بر آن اعتماد و استناد نموده اند مانند:

۱- شیخ الطائفه، ابو جعفر محمد بن حسن طوسى، یکى از برجسته ترین شاگردان شیخ مفید که در کتاب« تهذیب الأحکام» بخش هاى گسترده اى از این کتاب را نقل کرده است.

۲- سید غیاث الدین عبد الکریم بن طاووس در کتاب ارزشمند خود« فرحه الغری» ۳- شیخ تقى الدین ابراهیم بن على بن حسن عاملى کفعمى در کتاب هاى« البلد الأمین» و« المصباح»

ارزش کتاب

با توجه به این که قبل از« کتاب المزار» کتاب معتبر دیگرى مستقلا درباره شیوه زیارت ائمه علیهم السلام نگاشته نشده این کتاب بسیار قابل توجه و ارزشمند مى باشد.

انگیزه نگارش

شیخ مفید در آغاز کتاب انگیزه خود از نگارش این کتاب را این گونه بیان مى فرماید:« با توجه به اینکه کتابى مستقل در زیارت ائمه علیهم السلام از علماى اصحاب نگاشته نشده است تصمیم بر نگارش کتابى در شیوه زیارت دو امام بزرگوار حضرت على و امام حسین علیهما السلام گرفتم».

البته شیخ مفید در بخش دوم کتاب زیارت پیامبر و دیگر ائمه علیهم السلام را نیز اضافه کرده است.

شیوه نگارش

شیخ مفید« کتاب المزار» را به سبک کتاب هاى روایى به نگارش درآورده است، یعنى قبل از هر روایت، سند آن را آورده و سپس از امام معصوم علیه السلام روایت را نقل مى کند.

عناوین

این کتاب شامل موضوعاتى است از جمله:

۱- زیارت امیر المؤمنین علیه السلام ۲- وجوب زیارت امام حسین علیه السلام ۳- ثواب زیارت اربعین ۴- ثواب نماز در مسجد کوفه ۵- زیارت على بن الحسین علیه السلام ۶- زیارت ابا الفضل العباس علیه السلام ۷- فضیلت تربت کربلا ۸- زیارت حضرت رسول صلى الله علیه و آله و سلم ۹- زیارت ائمه بقیع ۱۰- زیارت جامعه و زیارات و ادعیه فراوان دیگر

ترجمه

کتاب المزار در زمان نادرشاه افشار به فارسى ترجمه شده که نسخه اى از آن را نادرشاه در سال ۱۱۴۵ هجرى وقف آستان قدس رضوى نموده است.

نسخه هاى خطى

۱- نسخه اى در کتابخانه آستان قدس رضوى در مشهد مقدس که تاریخ نگارش آن ۹۵۷ هجرى است.

این نسخه را دختر میرزا رضا خان بن محمد حسن نائینى وقف نموده است.

۲- نسخه اى در کتابخانه مسجد جامع گوهرشاد.