کتاب‌شناسی توصیفی زن خانواده

عنوان  کتاب‌شناسی توصیفی زن و خانواده
مولف  سلمان حبیبی
مترجم  ***
ناشر  مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما
سال نشر  ۱۳۸۷
نوبت نشر  اول
محل نشر  تهران

محدوده پژوهش این کتاب شناسی، در قلمرو زبان فارسی و تنها درباره کتاب هایی است که در ایران منتشر شده و در دسترسند. ازاین‌رو، تمام کتا ب هایی را که در این مجموعه کتاب شناسی معرفی شده اند، در کتاب خانه های مهم و معتبر کشور می‌ توان یافت. این مجموعه، شش فصل دارد. در فصل نخست، به آثاری درباره خانواده از دیدگاه اسلام پرداخته شده است. در فصل دوم، حقوق خانواده و در فصل سوم، روابط خانواده بیان شده است. فصل چهارم به جامعه شناسی خانواده، فصل پنجم به آسیب شناسی خانواده و آخرین فصل به خانواده و ازدواج اختصاص دارد. در این کتاب تنها ۷۶ اثر معرفی شده‌ است و بنابراین، این کتاب‌شناسی همه منابع مکتوب درباره خانواده را دربرنمی‌گیرد. بی‌تردید، منابع یادشده نیز از میان ده ها کتاب، به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌‌اند و به طور طبیعی، کتاب های ارزشمند و مهم دیگری نیز وجود دارد، ولی ازآنجا که هدف از گردآوری این مجموعه، معرفی تمامی منابع موجود نبوده است، جای خرده گیری نخواهد بود. همچنین، توصیف افزون تر برخی کتاب ها به معنای اهمیت بیشتر آنها نیست. در پایان کتاب، برای دسترسی آسان به پدیدآورندگان آثار، نمایه اشخاص و به منظور شناسایی آسان موضوع ها، نمایه جامع موضوعی فراهم آمده است. بدین ترتیب، پژوهشگران گرامی در سریع‌ترین زمان ممکن می‌ توانند از جزئی‌ترین موضوع در زمینه خانواده آگاه شوند.