خانواده شیعی » کتابشناسی »

كتاب‌شناسي توصيفي زن خانواده

عنوان  كتاب‌شناسی توصیفی زن و خانواده
مولف  سلمان حبيبی
مترجم  ***
ناشر  مركز پژوهشهای اسلامی صدا و سيما
سال نشر  1387
نوبت نشر  اول
محل نشر  تهران

محدوده پژوهش این كتاب شناسی، در قلمرو زبان فارسی و تنها درباره كتاب هایی است كه در ایران منتشر شده و در دسترسند. ازاین‌رو، تمام كتا ب هایی را كه در این مجموعه كتاب شناسی معرفی شده اند، در كتاب خانه های مهم و معتبر كشور می‌ توان یافت. این مجموعه، شش فصل دارد. در فصل نخست، به آثاری درباره خانواده از دیدگاه اسلام پرداخته شده است. در فصل دوم، حقوق خانواده و در فصل سوم، روابط خانواده بیان شده است. فصل چهارم به جامعه شناسی خانواده، فصل پنجم به آسیب شناسی خانواده و آخرین فصل به خانواده و ازدواج اختصاص دارد. در این كتاب تنها 76 اثر معرفی شده‌ است و بنابراین، این كتاب‌شناسی همه منابع مكتوب درباره خانواده را دربرنمی‌گیرد. بی‌تردید، منابع یادشده نیز از میان ده ها كتاب، به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌‌اند و به طور طبیعی، كتاب های ارزشمند و مهم دیگری نیز وجود دارد، ولی ازآنجا كه هدف از گردآوری این مجموعه، معرفی تمامی منابع موجود نبوده است، جای خرده گیری نخواهد بود. همچنین، توصیف افزون تر برخی كتاب ها به معنای اهمیت بیشتر آنها نیست. در پایان كتاب، برای دسترسی آسان به پدیدآورندگان آثار، نمایه اشخاص و به منظور شناسایی آسان موضوع ها، نمایه جامع موضوعی فراهم آمده است. بدین ترتیب، پژوهشگران گرامی در سریع‌ترین زمان ممكن می‌ توانند از جزئی‌ترین موضوع در زمینه خانواده آگاه شوند.