كامل الزيارات

مولف

شيخ ابو القاسم، جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور بن قولويه قمى( متوفاى 367 هجرى).

نام هاى كتاب

نجاشى از اين كتاب به« الزيارات» تعبير مى كند و شيخ در كتاب فهرست از آن تعبير به« جامع الزيارات» كرده است.

مشهورترين نام آن« كامل الزيارة» مى باشد اگر چه به آن« كامل الزيارات» و« كتاب المزار» نيز گفته اند و در چاپ كتاب هم نام« كامل الزيارات» براى آن انتخاب شده است.

موضوع

كتاب كامل الزيارات مجموعه رواياتى از ائمه عليهم السلام درباره شيوه زيارت حضرت رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم و ديگر امامان و امامزادگان عليهم السلام و ثواب و فضل آن مى باشد.

ويژگى كتاب

از ويژگى هاى مهم اين كتاب توثيق عام روات آن است يعنى ابن قولويه در آغاز كتاب تمام روات آنرا توثيق كرده و اين كمكى بزرگ براى توثيق بسيارى از روات شيعه است كه نامى از آنها در كتاب هاى رجالى نيامده يا توثيق نشده اند.

انگيزه نگارش

راويان بزرگ شيعه در قرن هاى اوليه اسلام با همت و تلاش والاى خود سعى در زنده نگه داشتن ياد و سخنان ائمه معصومين عليهم السلام داشتند و در اين راه از هيچ كوششى فروگزار نكردند. آنان تمام عمر خود را صرف شنيدن و نقل و نوشتن روايات آن امامان بزرگوار كرده اند.

مؤلف اين كتاب نيز يكى از چهره هاى درخشان روات شيعه است. وى انگيزه نگارش كتاب كامل الزيارات را اين گونه بيان مى فرمايد:

« من اين كتاب را براى تقرب به درگاه الهى و پيامبر و على و فاطمه و ائمه صلوات الله عليهم اجمعين و نشر زيارت آن بزرگواران در ميان برادران مؤمنم نگاشتم.»

ارزش كتاب

كتاب كامل الزيارات گنجينه اى ارزشمند درباره شيوه زيارت خاندان عصمت و طهارت مى باشد كه از ائمه معصومين عليهم السلام به ما رسيده است.

اين كتاب از مهم ترين منابع روايى ما در اين زمينه و يكى از معتبرترين مراجع كتب دعا و زيارات متأخرين مانند« مفاتيح الجنان» شيخ عباس قمى مى باشد.

اعتبار كتاب

اين كتاب از معتبرترين كتاب هاى روايى شيعه است كه در طول هزار سال كه از زمان نگارش آن مى گذرد پيوسته مورد توجه علما و فقهاى شيعه واقع شده و روايات آن در منابع مهم روايى شيعه نقل شده و به آنها استناد شده است.

كلام علامه مجلسى  علامه مجلسى درباره اين كتاب مى فرمايد:« كتاب كامل الزيارات از اصول معروف و مشهور ميان فقهاى شيعه مى باشد».

تعداد احاديث

كتاب كامل الزيارات شامل 755 حديث است كه در 108 باب آمده اند.

عناوين

اين كتاب داراى موضوعاتى است مانند:

1- ثواب زيارت حضرت رسول صلى الله عليه و آله و سلم.

2- آگاهى فرشتگان از شهادت امام حسين عليه السلام.

3- چگونگى نماز در حرم امام حسين عليه السلام.

4- شيوه زيارت حرم امام موسى كاظم و امام جواد عليهما السلام.

5- شيوه زيارت ائمه عليهم السلام.

و مباحث ارزشمند ديگر.

نسخه هاى خطى

1- نسخه اى در كتابخانه كاشف الغطا در نجف اشرف.

2- نسخه اى در كتابخانه آيت الله خوانسارى.

3- نسخه اى در كتابخانه سيد حسن صدر، صاحب كتاب تأسيس الشيعه.