قيام مردم مدينه عليه يزيد بن معاويه 1 محرم

 اول محرم سال 63 هجرى قمرى جمعى از اهالى مدينه به رهبرى عبد اللّه بن حنظله به شام رفتند و دستگاه کثيف يزيد را مشاهده نمودند. سپس به مدينه مراجعت کرده و مردم را از وضعيت دربار يزيد آگاه ساختند. همگى يزيد را خلع و به سرپرستى عبد الله بن حنظله بر يزيد قيام نمودند. يزيد از اين ماجرا با خبر شد و مسلم بن عقبه را با بيست هزار سرباز به مدينه فرستاد، و دستور داد که آنها را سه بار يا سه روز به اطاعت من دعوت کن. اگر قبول نکردند، سه جان و مال و ناموس آنان را بر لشکر حلال کن و هر چه مى توانى غارت و قتل به عمل آور.(1)

پي نوشت:

1-حوادث الايام، صفحه 12.