قتل مهتدی عباسی۱۶ رجب

ابو اسحاق محمد بن واثق بن معتصم معروف به “المهتدی بالله”، چهاردهمین خلیفه عباسی است که بر تخت خلافت تکیه زد.

وی در سال ۲۱۵ قمری از کنیزی به نام “قرب” در قاطول (حوالی سامرا ) دیده به جهان گشود و محل اقامت وی، شهر سامرا بود. مهتدی در چهل سالگی به خلافت رسید. وی پس از خلع معتز عباسی از سوی امیران ترک‌نژاد و قدرتمند دربار عباسی لباس خلافت پوشید.(۱)

مهتدی نسبت به سایر خلفای عباسی، رفتار و کردار بهتری ارائه داد و تلاش بلیغی به عمل آورد که نابسامانی‌های خلافت عباسی را سامان بخشد و مردم را راضی نگه دارد. ولی امیران ترک‌نژاد دربار وی، مهلتش نداده و پس از یازده ماه خلافت وی را با شورش بزرگ سربازان و اتراک مواجه نمودند. مهتدی خود به مقابله با شورش اتراک و سربازان برخاست. ولیکن در نبرد با آنان زخمی گردید و پس از دو روز بیماری سخت در روز شانزدهم رجب سال ۲۵۶ قمری وفات یافت.(۲)

برخی وفاتش را ششم رجب سال ۲۵۶ قمری دانسته‌اند.(۳)

پی نوشتها:

(۱). تاریخ بغداد (خطیب بغدادی)، ج ۴، ص ۱۱۷ و ۱۲۰ و ۲۸۵؛ تاریخ مدینه دمشق (ابن عساکر)، ج ۸۱، ص ۳۱۳.

(۲). همان و الثقات (ابن حبان)، ج ۲، ص ۳۱۳.

(۳). المحبر (محمد بن حبیب بغدادی)، ص ۴۴.