شیعه شناسی » مناسبت های مذهبی » ماه شوال »

غزوه بَنى سَليم در «كدر»1شوال

ابن اسحاق مى ‏گويد: رسول خدا صلى الله عليه و آله در بازگشت از بدر جز هفت شب در مدينه نماند كه بار ديگر براى «غزوه بنى سليم» (1) از مدينه بيرون رفت و «سباع بن عرفطه غفارى» يا «ابن أم مكتوم» را در مدينه جانشين گذاشت، تا به آبگاهى از بنى سليم كه به آن «كدر» مى ‏گفتند، رسيد، در آنجا سه شب اقامت گزيد و سپس بى آنكه جنگى روى دهد يا با دشمنى برخورد كند، به مدينه بازگشت و بقيه شوال و ذى القعده را در مدينه ماند و در همين مدت بود كه اسيران قريش باز خريده شدند.ابن سعد مى‏ نويسد: لواى رسول خدا  صلی الله علیه و آله در اين جنگ به دست على علیه السلام بود.و اين غزوه بدان جهت روى داد كه رسول خدا شنيد كه جمعى از «بنى سليم» و «غطفان» بر ضد مسلمانان فراهم آمده‏اند، اما با كسى برخورد نكرد جز با چند شبان، از جمله: غلامى به نام «يسار» كه اسير شد و در سهم رسول خدا صلی الله علیه و آله افتاد، و چون ديد كه او نماز مى‏ خواند آزادش كرد.و پانصد شتر هم در اين غزوه به دست مسلمانان افتاد كه پس از اخراج خمس به هر مردى از اصحاب غزوه كه دويست نفر بودند دو شتر سهم رسيد.و شترها را در «صرار» سه منزل مدينه قسمت كردند.مدت اين غزوه پانزده روز بود (2) .

پى ‏نوشت‏ها:
1 ـ به ضم اول و سكون دال آبگاهى است براى بنى سليم، و اين غزوه را «غزوه قرقرة الكدر» و «قرارة الكدر» و «قرقره بنى سليم و غطفان» نيز گويند.طبقات: نيمه محرم سال سوم، 23 ماه پس از هجرت (ج 2، ص 31، م).
2 ـ ابن سعد تاريخ اين غزوه را نيمه محرم سال سوم هجرت نوشته است (ر.ك: پاورقى گذشته)
منبع: تاريخ پيامبران اسلام، ص 293