خانواده شیعی » خانواده » آسیبها و طلاق »

عوامل آسيب زا در کانون خانواده

کانون خانواده از اهميت بالايي برخوردار است. زن و شوهر هر دو وظيفه دارند اين کانون را روز به روز گرم تر و پرنشاط تر کنند. البته لازم به ذکر است نقش زن در اين ميان حساس تر مي باشد. براي همين اکثر بزرگان و استادان رواشناسي خانواده طرف سخن با خانم ها را دارند تا زنان با راهکارهايي موفقيت آشنا شوند و بتوانند کانون خانواده را استوار نگه دارند. يکي از موارد که امروزه همسران را اذيت مي کند افسردگي روحي و اضطراب باطني است. اين مسأله نه تنها موجب ايجاد احساس ملال، خستگي روان، اختلال در نظم زندگي و فروپاشي آرامش روزمره زندگي آدمي مي شود بلکه تداوم زندگي را نيز تهديد مي کند، اضطراب از عوامل اصلي ايجاد تنش و ناراحتي ميان زن و شوهر مي باشد. در اين مقاله به طور مختصر به چند علت از عوامل اضطراب آور اشاره مي کنيم تا با آشنايي با آنها اضطراب از کانون خانواده دور شود. يکي از عوامل مهم اضطراب بدبيني نسبت به آينده است آنجا که آدمي در زندگي آينده اي روشن و سرنوشتي رضايت بخش را براي انتخاب و کردار خود احساس نکند، دچار اضطراب مي شود. درمان اين موضوع اين است که هميشه نسبت به آينده زندگي خود و همسرتان خوش بين باشيد. خوش بيني به کانون خانواده انرژي مي دهد. نااميدي نيز از عوامل ايجاد اضطراب است. انسان هاي نااميد به تاريکي ها چشم مي دوزند و روشنايي ها را نمي نگرند. اين ويروس خطرناک همانند خوره روز به روز توسعه مي يابد و بدبختي ها، دلهره ها و بدبيني هاي شومي به بار مي آورد. فلذا نااميدي را حذف کنيد و هميشه با اميد زندگي کنيد. سوءتفاهم و سوء برداشت نيز يکي از عوامل مهم اضطراب به حساب مي آيد. گاهي سوءتفاهم به معناي سوءبرداشت از سخن، کلام، حرکت با تصميم گيري کسي مي تواند نگراني در زندگي آدمي ايجاد کند و بدبيني را در زندگي فردي و اجتماعي فرد پديد آورد. در کانون خانواده سوءتفاهم گاهي ريشه در سوءبرداشت ها و سوءکردارها دارد و اين مسأله چه بسا از کوتاهي و عدم تعمق لازم ريشه مي گيرد و در اين رابطه يافتن ريشه سوءتفاهم، زمينه پديداري اضطراب را از بين مي برد. احساس ناسپاسي نيز از عوامل مهم اضطراب است. گاهي احساس ناسپاسي مايه نااميدي مي شود. افراد در خانواده هنگامي که طرف مقابل را نسبت به خود ناسپاس مي بيند، احساس گرفتاري در بن بست کرده به دلهره مبتلا مي شوند. بنابراين براي از بين بردن اضطراب و قدرداني از يکديگر بپردازيد. معجزه خارق العاده تشکر کردن را سعي کنيد خودتان تجربه کنيد و از همسر خود مرتب تشکر و قدرداني کنيد. متأسفانه در فرهنگ ما تشکر و قدرداني کردن جايگاه برجسته اي ندارد و سعي کنيد در کانون خانواده مايه از بين رفتن اضطراب همديگر باشيد. درجايي امام صادق (ع) فرموده است:«افراد بزرگوار و گرامي زنان خود را بزرگ و گرامي مي دارند و افراد لئيم و پست و حقير زنان خود را پست و حقير مي داند.» باز امام صادق (ع) فرموده: «بر زن واجب است وقتي همسرش بر او وارد شود، با تمام مهر و محبت و با آغوش باز با او برخورد کند و کاري نکند که همسرش دلسرد شود.» امام صادق (ع) اظهار عشق و محبت زن نسبت به شوهر را با گفتار پاکيزه و دل انگيز از جمله ويژگي هاي زنان خوب مي شمارد. باز ازآن امام بزرگوار نقل شده که فرموده اند: «در تمام حالات با همسرتان مدارا کن و به نيکي معاشرت نما تا زندگي ات با صفا شود.» باز يکي از وظايف زن اين است که چراغ خانه را روشن کند؛ غذا آماده نمايد، وقتي شوهر وارد مي شود تا نزديک در به استقبال شوهر بيايد و به او خوش آمد بگويد.

منبع: نشريه راه کمال، شماره 38