خانواده شیعی » خانواده » داستانهای خانواده »

علی(علیه السلام) پروریده پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)

هنگامی که علی(علیه السلام) به سن حدود شش سالگی رسید، قحطی و کمبود، سراسر مکه و اطراف را فرا گرفت. ابوطالب پدر علی(علیه السلام) که مرد آبرومندی بود، عیالمند بود و در مضیقه سختی قرار گرفت. خویشان ابوطالب تصمیم گرفتند، سرپرستی بعضی از فرزندان او را به عهده بگیرند. رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) نزد عمویش ابوطالب آمد و فرمود: «علی را به من واگذار تا سرپرستی او را به عهده بگیرم، و در پرورش او کوشا باشم»، ابوطالب پیشنهاد رسول اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) را پذیرفت. از آن پس علی(علیه السلام) به خانه آن حضرت راه یافت و تحت نظارت و پرورش مستقیم و مخصوص ایشان قرار گرفت، تا آن هنگام که پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) به پیامبری مبعوث گردید، نخستین کسی که به آنحضرت ایمان آورد، امام علی(علیه السلام) بود، که در آن هنگام ده سال داشت.
به این ترتیب آنحضرت پروریده پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) بود و تمام ذرات وجودش با رهنمودهای آن حضرت، رشد و نموّ نمود.

منبع: محمد محمدی اشتهاردی؛ داستان دوستان؛ ج۵ص۵۱