خانواده شیعی » کتابشناسی »

علم النفس روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان

عنوان  علم النفس روانشناسی از دیدگاه دانشمندان مسلمان
مولف  دکتر محمد عثمان نجاتی
مترجم  دکتر سعید بهشتی
ناشر  رشد
سال نشر  ۱۳۸۸
نوبت نشر  دوم
محل نشر  تهران

در این کتاب، دیدگاه های دانشمندان مسلمان گذشته، پیرامون آن دسته از موضوعات روان شناختی که تا کنون اعتبار خود را در علم روان شناسی حفظ کرده اند، مورد بحث قرار گرفته و در حد امکان از ذکر دیدگاه های فلسفی ایشان در زمینه نفس خودداری گردیده است.

نویسنده این اثر در حد امکان، به مقایسه ی دیدگاه های آنها با دیدگاه های روان شناسی جدید نیز پرداخته است. به اعتقاد مولف، در خلال این مقایسه ها سبقت و تقدم علمی دانشمندان مسلمان بر دیدگاه های روان شناسان جدید مشهود گردیده است.

از جمله امتیازات و برجستگی های این کتاب می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
– استفاده مناسب و مؤثر از منابع و آثار دست اول اندیشمندان مسلمان و روان شناسان غربی
– سعی و کوشش نویسنده برای پیرایش بحث ها از موضوع ها و نکته هایی که جایی در روان شناسی امروز ندارد.
– منحصر به فرد بودن این کتاب، به لحاظ گرد آوری و تألیف و تدوین منظم و سازمان یافته دیدگاه های روان شناسی شمار قابل ملاحظه ای از اندیشمندان مسلمان.