خانواده شیعی » خانواده » داستانهای خانواده »

رسول اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) با همسران خود، با عطوفت، مهربانی و عدل رفتار مى کرد و هرگز بین آنها تبعیض و ترجیح قائل نمى شد. در مسافرتها به قید قرعه، نام هر کدامشان می آمد، او را با خود به همراه مى برد(۱). آن حضرت، مطلقا خشونت اخلاقى نداشت، به ویژه در مورد زنان، نهایت رفق و مدارا را به کار مى برد و همواره تندخوئى و بدزبانى همسران خود را تحمل مى نمود.

 

۱-صحیح بخارى؛ ج ۴؛ ص ۱۶۳

منبع: یکصد و بیست درس زندگى از سیره حضرت محمد (ص )؛ حمید رضا کفاش