اشاره:

درسالهای اخیر عرفانهای و مکاتب معنوی گوناگون در دنیا ظهور پیدا کرده اند. با توجه به اینکه مردم از مادیات خسته شده و راهی برای نجات و آرامش خود می یابند، این فرقه ها به راحتی در میان نفوذ کرده است. از سوی انسانهای سودجو و خود پرست عرفانهای نوظهور هم در غرب و هم در شرق به همین دلیل گسترش پیدا کرده است. یکی از این عرفانها عرفان حلقه یا عرفان کیهانی است که در ایران به هدف گمراه کردن جوانان فعالیت خود را آغاز نموده است. در این مقاله به ماهیت و هویت این فرقه مطالبی ارائه شده است. 

عرفان کیهانی یکی از عرفانهای کاذب و انحرافی است که در سالهای اخیر در ایران به وجود آمده است. پیروان این گروه به این باور اند که عرفان کیهانی (حلقه)، بینشی است عرفانی که با چارچوب عرفان این مرز و بوم مطابقت دارد. اساس این عرفان بر اتصال به حلقه های متعدد شبکه شعور کیهانی، استوار است و تمام مسیرهای سیر و سلوک آن از طریق اتصال به این حلقه ها صورت می گیرد. فیض الهی به صورت های مختلف در حلقه های گوناگون جاری بوده و در واقع حلقه ها، همان رحمت عام الهی است که می تواند مورد بهره برداری عملی قرار گیرد. از آن جا که اتصال نمی تواند بر اساس تکنیک و فن و روش حاصل شود، لذا در این شاخه نیز هیچ گونه فن و روش و تکنیک و… وجود نداشته و در آن توان های فردی هیچ جایگاهی ندارد.

محورهای اصلی عرفان کیهانی (حلقه) عبارتند از:

ـ آشنایی نظری و عملی با رحمت عام و خاص الهی و حلقه های متعدد آن.

ـ اتصال به شبکه مثبت (شبکه شعور کیهانی) و اجتناب از شبکه منفی.

ـ شاهدی و نظاره گری (تسلیم).

ـ شناخت «من دون الله» و اجتناب از آن.

ـ شناخت «کمال و قدرت» و حرکت به سمت کمال و اجتناب از قدرت (شناخت حدود الهی ـ شناخت عرفان کمال و عرفان قدرت).

ـ شناخت «دانش کمال» به عنوان تنها بخشی از داشته های انسان، که قابل انتقال به زندگی بعدی می باشد.

ـ توجه به معرفت مراسم و مناسک، به جای تشریفات و ظاهر آن ها.

ـ توجه به اشتیاق، که پول رایج، دنیای کمال بوده و در این وادی مشتاق ترین ها، همانا ثروتمندترین ها هستند و همه چیز در این وادی، مزد اشتیاق است.

ـ توجه کامل به اختیار انسان که تعیین کننده کمال و کیفیت حرکت او می باشد.

عرفان حلقه، نوعی سیر و سلوک است که مباحثی عرفانی را مورد بررسی نظری و عملی قرار می دهد. و از آن جا که انسان شمول است همه انسان ها صرف نظر از نژاد، ملیت، دین و مذهب و عقاید شخصی می توانند جنبه نظری آن را پذیرفته و جنبه عملی آن را مورد تجربه و استفاده قرار دهند.

هدف از این شاخه عرفانی کمک به انسان در راه رسیدن به کمال و تعالی می باشد، حرکتی از عالم کثرت به عالم وحدت. در این راستا همه تلاش ها برای نزدیک شدن انسان ها به یکدیگر صورت گرفته و از هر عاملی که باعث جدایی و ایجاد تفرقه بین آن ها می شود، اجتناب به عمل می آید.

در عرفان کیهانی دو دسته حلقه کلی وجود دارد:

  1. حلقه هایی که باید توسط فردی که متصل به حلقه است برای افراد دیگر برقرار شود.
  2. حلقه هایی که نیازی به وجود فرد متصل کننده نیست و با جاری و برقرار شدن آن، همه می توانند به طور مستقل آن را مورد استفاده و بهره برداری قرار دهند.

الف: حلقه هایی که افراد بدون داشتن اطلاع از چگونگی آن در معرض قرار می گیرند (حلقه های روح جمعی).

ب: حلقه هایی که افراد می توانند از برقراری و هم چنین از کاربرد آن مطلع شده و در صورت تمایل، به آن حلقه متصل شده و ارتباط برقرار کنند و مطابق تعریف آن حلقه، بهره برداری لازم را داشته باشند.

توضیحات

الف: حلقه های ارتباط روح جمعی، حلقه هایی هستند که در آن برای تعالی بشر، ارتباط های لازم اعلام می شود

البته در شبکه ها و جریان های منفی بر عکس عمل می شود، و در واقع مانند اثر دعا برای صلح، سلامت، آگاهی، معرفت و… در جامعه بشری عمل کرده و در روح جمعی انعکاس پیدا می کند. توضیح این که روح جمعی در واقع ذهن اشتراکی بشر است.

ذهن اشتراکی بشر، از دو ناحیه کلی تحت تأثیر قرار می گیرد:

ـ ذهن کلیه ی آحاد بشر

ـ حلقه های مثبت و منفی.

ذهن اشتراکی (روح جمعی) از طریق ذهن همه افراد بشر تحت تأثیر قرار می گیرد و روح حاکم بر بشریت را شکل می دهد و هم چنین افراد طرفدار شبکه های مثبت و منفی که به این شبکه ها اتصال دارند، از طریق اتصال های ویژه که می تواند بر ذهن اشتراکی (روح جمعی) اثرگذار باشد، آن را تحت تأثیر مثبت و یا منفی قرار داده و فکر بشر را به سمت مورد نظر خود هدایت کنند. ارتباط ویژه، یکی از ارتباط های حلقه عام مطروحه در عرفان کیهانی است که به منظور طرفداری از شبکه ی مثبت و در خدمت عرفان کمال، در ذهن اشتراکی (روح جمعی) اعلام شده است. این ارتباط می تواند در جهت ایجاد آرامش، خود درمانی (فرا درمانی) و رسیدن به ادراک و اشراق، از طریق اتصال به شبکه شعور کیهانی به کار گرفته شده و مسیر این حرکت را برای آنان هموار نماید.

شرایط و نحوه برقراری اتصال کلیه علاقمندان می توانند در تمام مدت شبانه روز و در هر محلی از این اتصال استفاده نمایند و همه قادر خواهند بود از طریق این حلقه به شبکه شعور کیهانی متصل شده و از رحمت عام الهی بهره مند شوند. تنها شرط برقراری اتصال، شاهد شدن و بی طرف بودن نسبت به حلقه است و نیازی به داشتن ایمان و اعتقاد نسبت به حلقه مورد نظر نیست. هر شخصی در هر لحظه می تواند به طور مستقل وارد این حلقه شده و بر خلاف سایر حلقه های عرفان کیهانی نیازی به وجود فرد متصل کننده و هم چنین دادن اسم نیست. نکته مهم در مورد استفاده از ارتباط ویژه این است که نیازی نیست که به نام فرد استارت زده شود و همین که فردی بخواهد وارد حلقه شود، ارتباط او برقرار خواهد شد و هیچ محدودیتی ندارد. نکته دیگر این که برای وارد شدن به حلقه، فقط نظر فرد مبنی بر استفاده از حلقه کافی است و لازم به ادای جمله خاصی نیست.

آشنایی عملی با شبکه شعور کیهانی از اهداف اولیه فرا درمانی و باعث می شود که فرا درمانگر با دیدن نتایج حیرت انگیز درمان، به شناختی از شبکه شعور کیهانی برسد.

این ها مطالبی بود که از دیدگاه پیروان این فرقه برای معرفی عرفان حلقه بیان گردید. اما به چند دلیل زیر عرفان حلقه یا عرفان کیهانی در دین مبین اسلام جایگاهی ندارد بلکه یک گروه انحرافی با آموزه ها و رفتار نادرست به دنبال سودجویی می باشد:

  1. در عصر جدید که عصر گسستگی انسان ها از هم می باشد آن هم به خاطر فاصله گرفتن از دین و اعتقادات مذهبی، افرادی از بشریت سوء استفاده کرده و مسائل عرفانی زیادی را به مردم معرفی کرده اند و با این کار دو هدف را دنبال می کنند:

الف: تشکیل یک گروه و معرفی خود و هم چنین سوء استفاده از بشریت.

ب: درآمدزایی زیاد که از این طریق دکّان بزرگی برای خود دست و پا کرده و پول مردم ساده را به جیب می زنند.

  1. در تاریخ ثابت شده است که عده ای زیادی برای عوام فریبی شروع به تشکیل یک گروه کوچک کرده اند که بعدها این خود به یک مذهب دروغین تبدیل می شود و حتی از این طریق ادعای منجی بشریت بودن هم دارند. و از این طریق ضربه های زیادی به دین وارد می کنند.
  2. مطالب یاد شده درباره عرفان کیهانی بیشتر شبیه شعر و سخنان خیال انگیز می ماند که سعی می کنند با جعل اصطلاح و خیال پردازی های شاعرانه و جوان پسند، جوانان نا آگاه را به خود جذب کند.
  3. مؤسسین عرفان کیهانی تعریف دقیق و جامعی از انسان ارائه نداده اند و معلوم نیست برای حل کدام مشکل و کدام درد و پاسخ گویی به کدام نیاز این مکتب را بنا نهاده اند.
  4. بنیان گذار عرفان کیهانی هنوز نتوانسته اصول و فروع مشخصی برای مکتب خود بنا نهد و مرز خود را با سایر مکاتب و عرفان ها معین کند.
  5. مکتب عرفان حلقه درباره مباحث شناخت شناسی از ضعف عمده برخوردار است و نمی تواند راه مورد نظر خود و ابزار و… را خوب تعیین کند.

منبع: نرم افزار پاسخ ۲ مرکز مطالعات حوزه.