خانواده شیعی » خانواده » داستانهای خانواده »

ضوابط نه روابط!

از امام باقر علیه السلام نقل شده: ام سلمه یکی از همسران شایسته پیامبر خدا(صلی الله علیه و آله) کنیزی داشت که دزدی کرده بود. مردم او را دستگیر کرده و نزد پیامبر(صلی الله علیه و آله) آوردند تا مجازاتش کند. وقتی ام سلمه از این ماجرا با خبر شد، نزد پیامبر(صلی الله علیه و آله) آمد و درباره آن کنیز شفاعت کرد و درخواست نمود تا دست آن کنیز بخاطر دزدی بریده نگردد.

پیامبر(صلی الله علیه و آله) پس از شنیدن سخنان ام سلمه، خطاب به او فرمود: ای امّ سلمه! حد من حدود الله لایضیع. «ای ام سلمه: این حدّ از حدود الهی است، نمی توان آن را تباه ساخت و اجرا نکرد».

آنگاه پیامبر(صلی الله علیه و آله) دستور داد دست آن کنیز را به جرم دزدی بریدند.

منبع: شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۳۳۲