خانواده شیعی » تربیت فرزند » کلیات »

ضرورت ورزش دختران

 واژه «ورزش» وقتی به گوش می رسد، چهره مردانه ای در ذهن به تصویر می كشیم، به ویژه اگر از آن نوع ورزش هایی باشد كه مثل جنگ، دو گروه مقابل هم می ایستند تا در نهایت، یكی پیروزمندانه از میدان بیرون بیاید و به دنبال آن، عده ای هورا بكشند و عده ای دیگر سنگ پرتاب كنند! در حالی كه ورزش چهره زنانه نیز دارد و دختران و بانوان نیز می توانند اهل ورزش باشند.

امروزه، نه تنها ضرورت و اهمیت ورزش بر كسی پوشیده نیست، به نظر می رسد كه فعالیت های جسمانی و رزش، برای بانوان در مقایسه با آقایان، ضرورت بیشتری دارد؛ زیرا:

1. دختران به دلیل نقش مادری، در جامعه سهمی بزرگ دارند و ورزش، آنها را برای انجام وظایف مقدس مادری، آماده تر می سازد و سبب می شود، نسلی سالم، پویا و نیرومند به وجود آورند.

2. دختران امروز، در آینده وظایف و مسئولیت های سنگین، چون خانه داری، بچه داری و تربیت كودك و دوران سخت بارداری و زایمان را بر دوش دارند كه هر یك از این وظایف، عضلات قوی و بنیه سالم و نیرومند را می طلبد . زنان رنجور، افسرده و ناتوان هرگز نمی توانند این وظایف مهم و خطیر را انجام دهند.

3. حركت و فعالیت، غریزه طبیعی در انسان است . نداشتن تحرك كافی و فعالیت های مناسب بدنی، دستگاه های مختلف بدن را با مشكل روبه رو می كند. این اشكال با احساس ضعف و تبدیل آن به انواع بیماری ها، نمایان می شود . برای مثال، بالا رفتن سریع ضربان قلب با انجام كوچك ترین حركت، به خستگی زودرس منجر می گردد و این نشانه های ضعف در دستگاه گردش خون، به ویژه در زنان كه قلب كوچك تر، تعداد سلول قرمز كمتر و هموگلوبین كمتری در مقایسه با مردان دارند، با ورزش نكردن وكم تحركی، به آسانی دیده می شوند.

4. دختران از نظر بدنی، دوره های مختلفی در زندگی باید پشت سر بگذارند كه این دوره ها تغییرهای زیادی در جسم و روان آنها ایجاد می كند. از این رو، داشتن برنامه ویژه فعالیت های جسمانی و تمرین های ورزشی در این دوره ها، ضروری است .

5. فعالیت بدنی و ورزش، موجب افزایش تراكم استخوان می شود. زنان در سنین بعد از میان سالی، به دلیل كاهش هورمونی، با كاهش تراكم استخوان و افزایش احتمال دچار شدن به پوكی استخوان، روبه رو می شوند. بنابراین، برای جلوگیری از بروز این عارضه، دختران و زنان به تغذیه و ورزش مناسب نیاز دارند.

6. پژوهش های علمی نشان می دهد زنان ورزشكار در مقایسه با زنان دیگر، هنگام بارداری و زایمان، مشكلات كمتری خواهند داشت.

تأثیر ورزش دختران و بانوان در خانواده

دختران امروز، همسران و مادران آینده جامعه هستند، همان ها كه هسته مركزی خانواده های فردا را تشكیل خواهند داد. بدیهی است، سلامت زن، بر تصویر كلی سلامت خانواده تأثیر مستقیم می گذارد.

تأمین بهداشت جسم و روان برای زنان كه در زندگی دوره های مختلفی چون بارداری، زایمان و از همه مهم تر پرورش و تربیت فرزندان را پشت سر می گذارند، از اهمیتی والا برخوردار است . شخصیت كودك با نگرش های مادر در دوران بارداری شروع به شكل گیری می كند و از آن پس، در آغوش مادر و در كنار او از نظر جسمانی، روانی، اخلاقی، اجتماعی و معنوی رشد و تكامل می یابد.

بی شك، مادر سالم و با نشاط بهتر می تواند از انجام این مسئولیت برآید و خود نیز الگوی عملی و طبیعی سالم تری برای فرزند خویش خواهد بود. همچنین زنان با ورزش كردن می توانند، ویژگی های رفتاری، اخلاقی و شخصیتی مطلوب برای یك زندگی سالم و شاداب به دست آورند.

منبع: مجله گلبرگ، شماره 115