خانواده شیعی » ازدواج » آیین ازدواج »

صد و یک واقعيت درمورد نيمه گم شده زندگي

قصد داريم واقعيت‌هاي مربوط به تجربيات شما از نيمه گمشده زندگيتان را در اختيارتان قرار دهيم. اميدواريم پس از خواندن از مطلب، بفهميد که نيمه گمشده واقعاً يعني چه و بتوانيد از اين اطلاعات براي يافتن شادي و خوشبختي در روابطتان استفاده کنيد.

واقعيت 1:

برخلاف آنچه از کودکي به شما قبولانده‌اند، شما بيش از يک نيمه گمشده داريد.

واقعيت 2:

شما براي شاد بودن به نيمه گمشده‌تان نياز نداريد.

 واقعيت 3:

قبل از اينکه اجازه دهيد کسي دوستتان بدارد، بايد اول ياد بگيريد که چطور موجبات شادي خودتان را فراهم کنيد.

 واقعيت 4:

نيمه گمشده براي رسيدن به تعادل وارد زندگي ما مي‌شوند.

 واقعيت 5:

نيمه گمشده براي کمک به ما براي پيدا کردن خودِ درونيمان وارد زندگي ما مي‌شوند.

 واقعيت 6:

نيمه گمشده بين جنسيت‌ها، مليت‌ها، مذاهب يا ديدگاه‌هاي سياسي مختلف تبعيضي قائل نيستند.

 واقعيت 7:

نيمه گمشده شما ممکن است هماني باشد که درست کنار گوشتان خوابيده است.

 واقعيت 8:

دليلش اين است که عشق به شکل‌ها و اندازه‌هاي مختلف مي‌آيد.

 واقعيت 9:

ارتباط شما با نيمه گمشده‌تان به خصوصيات ظاهري متکي نيست. مهم نيست که چه ظاهري داشته باشند، مهم درون آنهاست که پيوند شما را مستحکم مي‌کند.

 واقعيت 10:

ظاهر انسان‌ها فقط يک پوسته است و نيمه گمشده شما درون اين پوسته خوابيده است. وضعيت ظاهري شما DNA شماست؛ همان چيزي که پدر و مادرتان موقع تولد به شما بخشيده‌اند. اما هيچ ارتباطي با خودِ روحاني و معنوي شما ندارد. و با کمک اين خود است که نيمه گمشده‌تان را مي‌يابيد.

 واقعيت 11:

وقتي براي اولين بار نيمه گمشده‌مان را مي‌بينيم، جاذبه‌اي فوري به او حس خواهيد کرد.

 واقعيت 12:

اين يک جاذبه روحاني است که دو روح را به هم متصل مي‌کند.

 واقعيت 13:

با روي آوردن به خودي درونيتان، فوراً نيمه گمشده‌تان را تشخيص خواهيد داد.

 واقعيت 14:

نيمه گمشده به دلايل مشخص وارد زندگي ما مي‌شود.

 واقعيت 15:

نيمه گمشده براي تحسين ما وارد زندگيمان مي‌شود.

 واقعيت 16:

نيمه گمشده براي کامل کردن ما وارد زندگيمان مي‌شود.

 واقعيت 17:

نيمه‌ گمشده انواع مختلف دارد و آنها را مي‌توان به سه دسته اصلي تقسيم کرد.

 واقعيت 18:

اين سه دسته‌بندي از اين قرارند: کارما، همراه و دوقلو.

 واقعيت 19:

حتي ممکن است يک گروه چهارمي هم باشد که شريک گروهي ناميده مي‌شود.

 واقعيت 20:

نيمه گمشده کارما به زندگي شما مي‌آيد تا کمکتان کند مشکلي را حل کنيد يا شما به او کمک کنيد مشکلي را حل کند.

 واقعيت 21:

نيمه گمشده کارما ممکن است همکار، يکدوست نزديک يا يکي ازاعضاي خانواده شما باشد.

 واقعيت 22:

نيمه گمشده کارما ممکن است حتي حيوان خانگي شما باشد که ارتباطي روحاني با او برقرار کرده‌ايد.

 واقعيت 23:

نيمه گمشده کارما يکي از متداولترين نوع روابط است و ممکن است در طول زندگي چندين مورد از آن را داشته باشيد.

 واقعيت 24:

بين دو شريک کارما معمولاً هيچ رابطه جنسي وجود ندارد.

 واقعيت 25:

نيمه گمشده همراه کسي است که براي صميميت و بچه‌دار شدن به زندگي شما پا مي‌گذارد.

 واقعيت 26:

اين نيمه گمشده کسي است که نهايتاً يا با او ازدواج مي‌کنيد و يا تا پايان عمر يک رابطه معنوي با او داريد.

 واقعيت 27:

اما نيمه گمشده همراه قرار نيست که تا پايان عمر کنار شما باشد و احتمال طلاق وجود دارد.

 واقعيت 28:

نيمه گمشده همراه به دليلي وارد زندگي شما شده است و يکي از اين دلايل رشد فردي شماست.

 واقعيت 29:

برخلاف نيمه گمشده کارما و دوقلو، رابطه نيمه همراه مستلزم تلاش بيشتر از هر دو جانب است تا رابطه‌اي سالم و دوست‌داشتني ايجاد شود.

 واقعيت 30:

حتي اگر شما و نيمه همراهتان از هم جدا شويد، او هيچوقت به طور کامل از زندگي شما بيرون نخواهد رفت.

 واقعيت 31:

سومين گروه نيمه دوقلو است که بيشترين هواخواه را دارد.

 واقعيت 32:

نيمه دوقلو هم به دليلي مشخص وارد زندگي شما مي‌شود.

 واقعيت 33:

شما نيمه دوقلويتان را طوري تشخيص مي‌دهيد که انگار او را همه عمر مي‌شناخته‌ايد.

 واقعيت 34:

نيمه دوقلو همتاي الهي شماست.

 واقعيت 35:

روح همتاي دوقلو منعکس‌کننده روح شماست، آن را شناخته و با آن پيوند مي‌خورد.

 واقعيت 36:

هيچکس نمي‌تواند شما را از همراه دوقلويتان جدا کند.

 واقعيت 37:

اما اگر زمان مناسب نباشد، ممکن است همراه دوقلويتان شما را ترک کند و بعدها در يک زمان ديگر برگردد. اما اين پيوند هيچوقت شکسته نمي‌شود.

 واقعيت 38:

مهمترين و متداولترين عامل پيوند نخوردن با نيمه دوقلو در يک زمان اين واقعيت است که هر دو طرف يا يکي از آنها در يک رابطه متعهد هستند.

 واقعيت 39:

اما اگر زمان مناسب باشد و هر دو طرف قوي باشند، رابطه با نيمه دوقلو شکل خواهد گرفت.

 واقعيت 40:

مهم نيست که کدام دسته از اين نيمه‌هاي گمشده وارد زندگي شما مي‌شوند، مسئله مهم اين است که هرکدام از آنها به دليلي مي‌آيند و هيچيک مهمتر از ديگري نيست زيرا همه آنها باعث مي‌شوند بتوانيم خودِ والاترمان را پيدا کنيم.

واقعيت 41:

مهم نيست که چه نوع نيمه گمشده‌اي وارد زندگي شما شود، همه آنها به دليلي در زندگيتان هستند و معمولاً مهمتر از بقيه هستند زيرا کمکمان مي‌کنند به خودِ والاترمان برسيم.

 واقعيت 42:

همه ما در زندگي ماموريتي داريم و اين به خودمان بستگي دارد که آن ماموريت را پيدا کنيم. نيمه گمشده ما مي‌تواند براي رسيدن به آن کمکمان کند.

 واقعيت 43:

بعضي‌اوقات نيمه گمشده ما به اين دليل وارد زندگيمان مي‌شوند که مشکلي را بايد حل کنيم.

 واقعيت 44:

اما براي اينکه بتوانيم نيمه گمشده‌مان را پيدا کنيم، بايد از درون کامل باشيم. به اين معني نيست که ما نياز يا مشکلي نداريم. معني آن اين است که مي‌دانيم از زندگي چه مي‌خواهيم و براي رسيدن به آن هدف تلاش مي‌کنيم. نيمه گمشده‌مان ما را در اين راه همراهي مي‌کند.

 واقعيت 45:

نيمه گمشده کسي است که کمکتان مي‌کند از نظر معنوي و روحاني رشد کنيد تا بتوانيد در زندگي به تعادل برسيد.

 واقعيت 46:

مي‌دانيد که به اين دليل با نيمه گمشده‌تان ملاقات کرده‌ايد که در سطحي کاملاً متفاوت با کساني که قبلاً ديده‌ايد با او ارتباط برقرار کرده‌ايد.

 واقعيت 47:

نمي‌توانيد پيوند با نيمه گمشده‌تان را به اجبار ايجاد کنيد. اين پيوند يا خودبه‌خود ايجاد مي‌شود يا نمي‌شود.

 واقعيت 48:

اگر بخواهيد به اجبار اينکار را بکنيد، راه معنوي شما به سمت يافتن خودِ درونيتان برهم مي‌خورد و ظاهر رابطه با مشکلاتي روبه‌رو خواهد شد.

 واقعيت 49:

اگر از يافتن نيمه گمشده‌تان دلسرد و نااميد شده‌ باشيد، هيچوقت اين اتفاق نخواهد افتاد.

 واقعيت 50:

اگر براي برآوردن نيازهايتان به دنبال نيمه گمشده‌تان هستيد، اين اتفاق نمي‌افتد.

 واقعيت 51:

يک نفر خاص نيست که نيمه گمشده شما باشد. شما نيمه‌هاي گمشده مختلفي داريد و هرکدام براي وارد شدن به زندگي شما دليل خاصي دارند.

 واقعيت 52:

حتي مي‌توانيد در اينترنت هم با نيمه گمشده‌تان آشنا شويد. اما درمورد اين رويکرد کمي مراقب باشيد.

 واقعيت 53:

دليل آن؟ تنها راه درست براي تشخيص نيمه گمشده‌تان از طريق آشنايي و شناخت است.

 واقعيت 54:

نيمه گمشده‌تان شما را در پروژه‌ها و مسئوليت‌هاي مختلفي که در آن شرکت داريد ترغيب مي‌کند.

 واقعيت 55:

نيمه گمشده‌تان شما را همانگونه که هستيد مي‌پذيرد.

 واقعيت 56:

نيمه گمشده‌تان در مواقع ناراحتي از شما مراقبت مي‌کند و وقتي موفق مي‌شويد تحسينتان مي‌کند.

 واقعيت 57:

نيمه گمشده شما بهترين دوستتان است.

 واقعيت 58:

شما با نيمه گمشده‌تان مکالماتي خواهيد داشت که شب تا صبح طول خواهد کشيد. هر دو شما به حرف‌هايي که طرف‌مقابل مي‌زند گوش مي‌دهيد و انتقاد نمي‌کنيد.

 واقعيت 59:

در رابطه‌ با نيمه گمشده‌تان بايد کارهاي مثبت داشته باشيد تا رابطه‌تان موفق شود.

 واقعيت 60:

اگر خودتان را در شر کارهاي بد خلاص نکنيد، رابطه‌تان موفق نخواهد بود.

 واقعيت 61:

بايد به همديگر احترام بگذاريد.

 واقعيت 62:

اعتماد يکي از مهمترين خصوصيات رابطه و پيوند با نيمه گمشده است.

 واقعيت 63:

اگر اعتماد و اطمينان بين شما نباشد، هيچ چيز نخواهيد داشت و بهتر است جدا شويد.

 واقعيت 64:

نيمه گمشده‌تان به شما عشقي بدون شرط مي‌دهد.

 واقعيت 65:

آمار نشان مي‌دهد که 53 درصد از افراد يک بار يا بيشتر در زندگيشان خيانت مي‌کنند.

 واقعيت 66:

يکي از دلايل آن اين است که يکي از نيمه‌هاي گمشده‌شان به دليلي وارد زندگي آنها شده است.

 واقعيت 67:

دليل آن بايد ايجاد شود تا از آن درس گرفته شود.

 واقعيت 68:

زندگي يک کلاس درس بزرگ است.

 واقعيت 69:

از حدود 10 ميليون ايراني 40 ساله و بالاتر، بيشتر از يک سوم رابطه‌اي ندارند.

 واقعيت 70:

از اين 10 ميليون نفر، برخي ترجيح مي‌دهند تنها زندگي کنند تا شايد نيمه‌گمشده‌شان را پيدا کنند.

 واقعيت 71:

اينها کساني هستند که شما آنها را “مرحله تجديد قوا” مي‌ناميد.

 واقعيت 72:

کاملاً طبيعي است که در “مرحله تجديد قوا” باشيد زيرا در اين زمان است که خودي درونيتان را پيدا مي‌کنيد و مي‌فهميد در اين مقطع زندگي چه کسي هستيد.

 واقعيت 73:

پس از “مرحله تجديد قوا”، براي پيدا کردن نيمه گمشده‌تان آماده خواهيد بود.

 واقعيت 74:

دويست و پنجاه ميليون زن در سراسر دنيا مجرد هستند.

 واقعيت 75:

اکثر انسان‌ها کار را دليل اصلي تنهاييشان مي‌دانند. دليل دوم اين است که از جستجو براي عشق خسته شده‌اند.

 واقعيت 76:

اولين تبليغات شخصي آنلاين در سال 1995 انجام شد.

 واقعيت 77:

براساس تحقيقي در آمريکا که روي 4600 نوجوان (12 تا 17 ساله) انجام گرفت، بيشتر از 12 درصد از نوجوانان در حال حاضر در روابطي هستند که بيشتر از يکسال از آن مي‌گذرد.

 واقعيت 78:

براساس همان آمار، بيشتر از نيمي از آنها در عين حال با کسان ديگر هم ارتباط دارند.

 واقعيت 79:

براسا همان آمار، حدود 71 درصد از آنها به عشق در نگاه اول اعتقاد دارند.

 واقعيت 80:

براساس همان آمار مهمترين مسئله براي آنها شخصيت طرف‌مقابل بوده است.

 واقعيت 81:

براساس همان آمار، بي‌وفايي و خيانت مهمترين دليل بر هم خوردن رابطه‌ها بوده است.

 واقعيت 82:

براساس وبسايت SearchYourLove.com، اکثر مردان و زنان مجرد به يافتن فردي خاص علاقه‌مند هستند و حاضرند منابع خود را براي يافتن آن گسترش دهند.

 واقعيت 83:

67 درصد از مردان مجرد و 86 درصد از زنان مجرد دريافته‌اند که کسي که زياد لبخند مي‌زند نسبت به کسي که از نظر ظاهري جذابيت بيشتري دارند اما شخصيت ندارد، جذاب‌تر است.

 واقعيت 84:

از نظر آماري اثبات شده است که در رابطه بودن سالم‌تر از مجرد بودن است.

 واقعيت 85:

مرهايي که تنها زندگي مي‌کنند در خطر بيشتري براي مردن دراثر بيماري هستند تا آنهايي که ازدواج کرده‌اند.

 واقعيت 86:

تحقيقات نشان مي‌دهد که 85 درصد از مردان و زناني که در رابطه هستند، به دلايل اشتباه با هم هستند.

 واقعيت 87:

دلايل اشتباه شامل پدر شدن بدون آمادگي و دلايل مالي است.

 واقعيت 88:

68 درصد از مردان اگر در برخورد اول از کسي خوششان نيايد، وقت خود را صرف رابطه نمي‌کنند. 56 درصد از زنان در اين رابطه به طرف‌مقابل فرصت بيشتر مي‌دهند.

 واقعيت 89:

97 درصد از افراد اگر در برخورد اول از کسي خوششان بيايد براي ملاقات دوم طي 72 ساعت با فردمقابل تماس مي‌گيرند.

 واقعيت 90:

51 درصد از مردان در سال گذشته بيش از 6 آشنايي جديد داشته‌اند درحاليکه 58 درصد از زنان فقط چهار آشنايي جديد داشته‌اند.

 واقعيت 91:

و يک واقعيت تاييد شده آماري است که بيش از 50 درصد از ازدواج‌ها در سراسر جهان به طلاق ختم مي‌شود.

 واقعيت 92:

زوج‌هاي متاهل اعتقاد دارند که بعد از گذشت 4 سال اول، رابطه آنها سردتر مي‌شود.

 واقعيت 93:

براساس وبسايت DivorceMagazine.com، مجموع طلاق‌ها در سال 1997 در امريکا 1،163،000 بوده است. سن متوسط طلاق در مردان 30 سال و زنان 29 سال بوده است.

 واقعيت 94:

براساس آمار 94 درصد از افراد دوست دارند تا پايان عمر با يک نفر باشند.

 واقعيت 95:

طبق تحقيقي که در دانشگاه لويزيانا انجام گرفت، 88 درصد از مردان و زنان امريکايي بين 20 تا 29 سال اعتقاد دارند که نيمه گمشده‌اي دارند که منتظر آنهاست.

 واقعيت 96:

حقيقت اين است که چون سنشان کم است، نيمه‌هاي گمشده زيادي وجود دارند که منتظر آنها هستند.

 واقعيت 97:

براساس مجله عروس، سن متوسط ازدواج براي زنان در امريکا 27 سال است.

 واقعيت 98:

براساس آمار همان مجله، 66 درصد از زنان و مردان قبل از ازدواج با هم دوست هستند..

 واقعيت 99:

مسئله مهمي که بايد به خاطر داشته باشيد اين است که بهترين و بادوام‌ترين رابطه رابطه‌اي است که عشق شما به هم فراتر از نياز شما به يکديگر باشد.

 واقعيت 100:

يافتن نيمه گمشده‌تان نيازمند صبر و توانايي ديدن فراي داستان پريان است که در آن نيمه گمشده حتماً به سراغ شما مي‌آيد.

 واقعيت 101:

داشتن زندگي با عشق هديه‌اي است که هر کسي مي‌تواند به خود بدهد. يافتن کسي که آن عشق را با او تقسيم کنيد آن را غني‌تر هم مي‌کند.

بااينکه اين آمار ممکن است به نظر نگران‌کننده بيايد و باعث شود که احساس کنيد رواط ارزش آنهمه استرس احساسي را ندارند، واقعيات نشان خواهند داد که رسيدن به يک رابطه شاد و هماهنگ آنقدرها که تصور مي‌کنيد دشوار نيست. بله نيازمند تلاش و صبر است. اکثر اوقات وقتي عاشق مي‌شويد محو مسائل ظاهري و شور اشتياق اوليه مي‌شويد ولي مي‌بينيد که بعد از مدتي ديگر خبري از آن شور و شوق نيست و به اين نتيجه مي‌رسيد که آن فرد نيمه‌ گمشده شما نبوده است.

بايد به درونتان گوش دهيد. تلاش کنيد که جزء اين آمارها نباشيد.

منبع:سايت مردمان