صحيح بخاري” کتابي “مسخره است

سخنران ميدان التحرير:
“صحيح بخاري” کتابي “مسخره” است

کتاب بخاري، پيامبر اکرم اسلام صلي الله عليه و آله و سلم مورد فحاشي و توهين قرار گرفته و او را يک فرد مورد جادو قرار گرفته، معرفي کرده اند.
به گزارش شيعه آنلاين، شيخ «محمد عبدالله نصر» سخنران ميدان التحرير که يکي از سرشناس ترين چهره هاي ديني مصر به شمار مي رود، طي اظهاراتي بي سابقه کتاب “صحيح بخاري” را به شدت مورد حمله و انتقاد قرار داد.

وي در اظهارات جنجال برانگيز خود، ضمن اينکه کتاب “صحيح بخاري” را کتابي “مسخره” ناميد، اسناد آن را زير سؤال برد و بسياري از احاديث آن را احاديثي که به پيامبر اکرم اسلام صلي الله عليه و آله و سلم مربوط نمي شود، دانست.

اين سخنران و چهره ديني سرشناس مصري که در يکي از برنامه هاي تلويزيوني شبکه ماهواره اي “المحور” سخن مي گفت، در ادامه افزود: کتاب صحيح بخاري کتابي است که باعث مسخره اسلام و مسلمين مي شود.

شيخ «محمد عبدالله نصر» همچنين گفت: کتاب بخاري، پيامبر اکرم اسلام صلي الله عليه و آله و سلم مورد فحاشي و توهين قرار گرفته و او را يک فرد مورد جادو قرار گرفته، معرفي کرده اند.

او در اين باره گفت: مثلا بخاري در بخشي از کتاب خود بد ترين اقدامات غير اخلاقي را به پيامبر اکرم اسلام صلي الله عليه و آله و سلم نسبت داده است.