بدون دسته(پیش فرض) »

شیعه شناسی


توحید

حاكميت، حق مختص خدا است

مقصود از «حكومت» در اين بحث، همان «سلطه» و مقصود از «حاكم» ه...
پیامبر شناسی
امام شناسی
عدل الهی
معاد شناسی

مواقف قیامت و حساب

قرآن کریم در مورد طولانى بودن روز قیامت دو تعبیر متفاوت دارد...شیعه در گذر تاریخ
جغرافیای شیعه

تشيع در آمريکاى امروز

جامعه ى شيعيان آمريکا را در وهله ى نخست مى توان به دو گروه بز...