شهادت عبداللّه عفيف ازدي 13 محرم

 13 محرم سال 61 هـ ق

عبداللّه بن عفيف ازدى مردى بود از اصحاب اميرالمؤمنين(عليه السلام)، او در جنگ هاى جمل و صفين دو چشم خويش را از دست داد، و عموماً مشغول عبادت بود.

وى هنگامى که شنيد پسر زياد ملعون به اميرالمؤمنين و امام حسين(عليهما السلام) نسبت کذب مى دهد، از ميان جمعيت برخاست و گفت: ساکت باش اى پسر مرجانه، درغگو تويى و پدر تو که به تو اين مقام را داد. اى دشمن خدا! فرزندان پيامبر(صلى الله عليه وآله) را مى کشى و در منابر مؤمنين اين چنين سخن مى گوى؟

مأموران خواستند متعرض او شوند که با کمک قبيله اش به خانه رفت، ولى بعد آمدند و خانه او را محاصره کردند. پس از رشادتهاى او و دخترش، دستگير شد و همان طور که از خدا خواسته بود به دست بدترين خلق يعنى ابن زياد به شهادت رسيد.(1)

پي نوشت:
1-تقويم شيعه، ص 32.