شهادت حضرت ابا عبدالله الحسين(عليه السلام) 10 محرم

امام حسين(عليه السلام) در سن 57 سالگى در روز جمعه يا شنبه سال 61 هجرى قمرى به شهادت رسيد و بنا به مشهور قاتل آن حضرت شمربن ذى الجوشن بود.

ذى الجوشن نامش شرجيل بود. وى اولين عربى بود که زره پوشيد لذا به ذى الجوشن معروف گرديد.

امام حسين(عليه السلام) چهار زوجه داشت به نام هاى: رباب، ليلى، زنى که نام اومعلوم نيست و مشهور است بعد از شهادت امام(عليه السلام) اسير شد و در نزديکى حلب در جبل جوشن طفل خود را به نام محسن بن حسين(عليه السلام) سقط کرد، و دختر يزدجرد که شاه زنان نام داشت و پس از مسلمان شدن و ازدواج با امام حسين(عليه السلام) شهربانويه نام گرفت. ايشان در تولد امام سجاد(عليه السلام) به رحمت ايزدى پيوست.(1)

پي نوشت:
1-حوادث الايام، صفحه 28.