شهادت امام زين العابدين(عليه السلام) 25 محرم

مشهوراست فخرالسّاجدين امام زين العابدين على بن الحسين(عليه السلام) در بيست و پنجم محرم سال 95 هجرى قمرى در حالى که 57 سال از عمر با برکتشان مى گذشت در اثر زهري که وليد با هشام بن عبدالملک به آ ن مظلوم دادند به شهادت رسيدند که قبر شريفشان در بقيع مى باشد. سال وفات آن حضرت را به علت کثرت وفات علماء وفقها «سنة الفقهاء» مى گفتند.

والده معظم امام زين العابدين(عليه السلام) شهربانو دختر يزدگرد بن شهريار بود که بعد از تولد امام(عليه السلام) به رحمت الهى واصل شد و امام را يکى از کنيزان امام حسين(عليه السلام) پرستارى نمود.

امام(عليه السلام) پانزده اولاد داشت که يازده پسر و چهار دختر بودند و يک زن به نام فاطمه داشت که دختر امام حسن(عليه السلام) و مادر امام محمد باقر(عليه السلام) بود.(1)

پي نوشت:
1-حوادث الايام، صفحه 52.