خانواده شیعی » کتابشناسی »

شخصیت در روابط صمیمانه

عنوان  شخصیت در روابط صمیمانه
اجتماعی‌شدن و آسیب‌شناسی روانی
مولف  لوچیانو لبت
مترجم  عابدین جواهری، نگین ناصری تفتی، مارال عسکری
ناشر  ارجمند
سال نشر  1395
نوبت نشر  اول 
محل نشر  تهران

کمک به مراجعان جهت بهبود روابط بین فردی، یکی از دغدغه‌های اصلی متخصصان حوزۀ روان‌درمانی و مشاوره می‌باشد، در همین راستا امروزه بحث آسیب‌شناسی روانی و روان‌درمانی در چارچوب بین فردی مطرح می‌شود و نیاز به یک نظریۀ ارتباطی از این منظر قابل توجه خواهد بود. چهار دهه کار بر روی نظریه‌های شخصیت و خانواده، لوچیانو لبت را به یکی از معتبرترین متخصصان در این حیطه تبدیل کرده است.

لبت در این کتاب، به بررسی پیوندهای بین شخصیت و روابط صمیمانه و تحول شخصیت در چنین روابطی می‌پردازد. هم چنین، وی روابط را بر اساس محورهای اول و دوم DSM-IV و در امتداد پیوستاری توضیح داده است که دامنۀ آن از کارآمدی بهینه تا آسیب شدید بوده و به آسانی هم قابل شناسایی است. نظریۀ لبت در تلاش برای فراهم آوردن یک چارچوب مفهومی برای طبقه‌بندی DSM-IV می‌باشد.

این کتاب، هم چنین چارچوب مفهومی نویسنده را به راهبردهای تشخیصی و برنامه‌های پیشگیری و مداخلات درمانی پیوند زده است. نظریۀ لبت، افراد را با روابط صمیمی‌شان و همین‌طور موقعیت‌هایی که در آن زندگی می‌کنند پیوند می‌دهد، بنابراین زوج‌درمانگران، خانواده‌درمانگران و درمانگران فردی می‌توانند از آن بهره ببرند.