ویژه نامه » ماه مبارک رمضان » آداب و اعمال ماه رمضان » شب ها »

شب چهاردهم ماه مبارک رمضان

در اين شب، چهار ركعت نماز مى خواند (هر دو ركعت به يك سلام)، به صورتى كه در شب سيزدهم گذشت.(1)

1. همان مدرك، صفحه 179.