فرهنگ و تمدن شیعه » شخصیتها » عالمان دین »

سید محمد طباطبایی سنگلجی

اشاره:

حاج سید میرزا ابوالقاسم طباطبائى فرزند حاج سید محمد طباطبائى مشهور به سنگلجى، فرزند آیت ‏اللّه‏ حاج سید صادق طباطبایى مشهور سنگلجى، از علماء فاضل و ادباء جلیل ‏القدر تهران بود.
پدر بزرگوارش مرحوم حاج سید محمّد طباطبایى از علماء بزرگوار تهران و از شاگردان میرزاى بزرگ، شیرازى مجدد مى ‏باشد. مرحوم حاج سید محمد طباطبایى پس از فوت پدر از سامرا به تهران آمد و بجاى پدر در مسجد و محراب او قیام به عمل به وظایف دینى و اجتماعى خود نمود. ایشان در سال ۱۳۲۰ ق از دنیا رفت و در مقبره خانوادگى طباطبایى سنگلجى در جنب حرم عبدالعظیم حسنى علیه السّلام مدفون گشت. مرحوم حاج میرزا ابوالقاسم طباطبایى مانند پدر اهل علم و عمل بود ایشان در سال ۱۲۸۷ ق در شب مبعث به ‏دنیا آمد.
مرحوم حاج سید میرزا ابوالقاسم از علماء دین کسب فیض نمود و تألیفاتى را نیز به رشته تحریر درآورد که از جمله آنهاست :
۱ . حاشیه بر ریاض.
۲ . رساله‏ اى در وجوب حجاب.
۳ . دیوان شعر، به فارسى و عربى.
۴ . ارجوزه‏ اى در تمام فقه به ‏نام « الدرّه البیضا.»
مرحوم حاج سید میرزا ابوالقاسم پس از خدمات بسیار در تاریخ ۱۳۴۳ق از دنیا رفت و در مقبره خانوادگى طباطبائى سنگلجى در جنب حرم عبدالعظیم حسنى علیه السّلام به خاک سپرده شد.