شیعه شناسی » درباره شیعه » شیعه در روایات »

سه خصلت مؤمن واقعی از دیدگام امام رضا (ع)

شرایط مؤمن واقعی از دیدگام امام رضا (ع)

از حضرت رضا (علیه السلام) نقل شده که فرمودند:

مؤمن، مؤمن واقعی نخواهد بود مگر آنکه دارای سه خصلت باشد، سنتی از پروردگارش و سنتی از پیامبرش و سنتی از امام و ولی اش داشته باشد،  سنت پروردگارش عبارت است از راز داری، خداوند می فرماید: «دانای غیب اوست و هیچ کس را بر غیبتش آگاه نمی سازد. مگر رسولانی که آنان را برگزیده است». سنت پیامبرش مدارا کردن با مردم است. خداوند پیامبر من را به مدارا کردن با مردم دستور داده و فرموده است: «با آنها مدارا کن و عذرشان را بپذیر و به نیکی ها دعوت نما و سنت ولی اش صبر و پایداری به هنگام گرفتاری و خسارت هاست.»[۱]

پی نوشت ها:

[۱] .  رفیعی، علی، تاریخ زندگانی ائمه معصومین (ع) زندگانی امام رضا،تهران، موسسه تحقیقاتی،  انتشاراتی فیض کاشانی، ۱۳۴، چ۱، ص ۵۵٫