سنگ سیاه و انگشتر امام سجاد(علیه‌السلام)

 

اشاره:

حوادث خارق العاده علت متناسب با خودش را دارند. قدرت خداوند متعال در حدی است که با اراده خود هر ممکنی را محقق می کند. خداوند متعال گاهی این قدرت  را به اولیای خود نیز منتقل نموده تا کارهای خارق العادهای بر طبق مصالح و خواست خداوند ایجاد کنند. در این نوشته کوتاه به یکی از کارهای خارق العاده امام سجاد (علیه‌السلام) اشاره شده است.

 

از على بن یزید روایت شده، گفت: من در آن هنگام که امام سجّاد (علیه‌السلام) (در سفر کربلا) از شام به مدینه بازمى‏ گشت، همراه آن حضرت بودم، من به همراهان آن حضرت، از زنان و … نیکى مى ‏کردم و نیازهاى آنها را تأمین مى‏ نمودم، وقتى که آنها به مدینه رسیدند، مقدارى از زیورهاى خود را (به عنوان پاداش و قدرشناسى) براى من فرستادند، آنها را نگرفتم، و گفتم: من براى خدا، به آنها خدمت کردم، نه براى پول، امام سجّاد (علیه‌السلام) سنگ سیاه بسیار سختى را از زمین برداشت، و انگشتر خود را بر روى آن نهاد، و شکل صفحه انگشتر، در آن سنگ نقش بست، سپس آن سنگ را به من داد و فرمود: «این سنگ را بگیر و هر حاجتى دارى به وسیله آن، بدست بیاور.

على بن یزید مى ‏گوید: «سوگند به خداوندى که محمّد (صلّى اللّه علیه و آله) را به حقّ مبعوث کرد، آن سنگ در شب بسیار تاریک، مى‏ درخشید و من در پرتو روشنائى آن، اطراف را مى‏ دیدم، و آن را بر قفلهاى بسته مى‏ نهادم، باز مى ‏شدند، و آن را به دستم گرفته و در برابر پادشاهان مى‏ ایستادم، از ناحیه آنها به من گزندى نمى‏ رسید».

عالم بزرگ، شیخ حرّ عاملى (ره) با اشعار خود، به همین معجزه اشاره کرده و مى‏ گوید:

         و الحجر الاسود لمّا طبعه             ارى عجیبا الّذى کان معه‏

          و کم له من معجز و فضل             و شرف باد و قول فصل‏

: «وقتى که امام سجّاد (علیه‌السلام) انگشتر خود را بر آن سنگ سیاه نهاد، از آن پس، چیزهاى عجیبى همراه آن سنگ دیدم، آن حضرت داراى چه بسیار معجزه و کرامت و امور فوق العاده و پیاپى، و گفتار روشن و قاطع است».

 منبع:

نگاهى بر زندگى چهارده معصوم (علیهم السلام)، شیخ عباس قمی ، ص ۱۲۰