خانواده شیعی » خانواده » داستانهای خانواده »

سفارش به ساده زیستی

استاد شهید مرتضی مطهری(ره) می فرماید:

«آقای بهبهانی دو پسر داشتند: یکی به نام آقا محمد علی و دیگری آقا محمد اسماعیل. روزی دید عروسش (همسر محمد اسماعیل) لباس های فاخر و گران قیمتی پوشیده است. به پسرش اعتراض کرد که چرا برای همسرت این نوع لباس ها را می خری؟

پسر در جواب می گوید: «قُلْ مَنْ حَرَّمَ زینَهَ اللّه الَّتی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ؛ بگو! چه کسی زینت های خداوند را که در اختیار بندگانش قرار داد و نیز روزی های پاکیزه را حرام کرد.» مگر اینها حرام است؟ لباس فاخر و زیبا را چه کسی حرام کرده است؟

ایشان در جواب می فرماید: فرزندم! نمی گویم که اینها حرام است، البته که حلال است. ولی در میان مردم، کسانی هستند که فقیر و غیر متمکن هستند و نمی توانند این طور لباس ها را تهیه کنند. ما که نمی توانیم این لباس ها را برای مردم فقیر بخریم و وارد زندگی آنها کنیم، ولی یک کار از ما ساخته است و آن، هم دردی کردن با آنهاست. طوری بپوشیم که اگر بر تن ما که خانواده مورد اعتماد آنها هستیم، لباسی دیدند، ناراحت نشوند».

منبع: نشریه طوبی – تیر ۱۳۸۶، شماره ۱۹