پیامبر و اهل بیت علیهم السلام » پیامبر اسلام » پیامبر در آئینه شعر »

سعدی و مدح محمد مصطفی و اهل بیت*

شعر زیبای سعدی شیرین سخن در مدح و ثتای رسول گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک او ، صلی الله علیه و آله و سلم:

ماه فرو ماند از جمال محمد                   سرو نباشد به اعتدال محمد

قدر فلک را کمال و منزلتی نیست           در نظر قدر با کمال محمد

وعده‌ی دیدار هر کسی به قیامت           لیله‌ی اسری شب وصال محمد

آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی       آمده مجموع در ظلال محمد

عرصه‌ی گیتی مجال همت او نیست        روز قیامت نگر مجال محمد

و آن همه پیرایه بسته جنت فردوس         بو که قبولش کند بلال محمد

همچو زمین خواهد آسمان که بیفتد         تا بدهد بوسه بر نعال محمد

شمس و قمر در زمین حشر نتابند           نور نتابد مگر از جمال محمد

شاید اگر آفتاب و ماه نتابند                   پیش دو ابروی چون هلال محمد

چشم مرا تا به خواب دید جمالش           خواب نمی‌گیرد از خیال محمد

سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی          عشق محمد بس است و آل محمد

منبع:

دیوان سعدی