سخنان زينب کبرى(ع) با امام حسين(ع)(شب دهم)

در اين شب زينب کبرى(عليها السلام) اشعار «يا دهرُ اُفٍّ لک من خليل...» را از زبان برادرش امام حسين(عليه السلام) شنيد، و هنگامى که متوجه شد فردا روز شهادت حضرت است فرمود« اى کاش مرگ مرا نابود ساخته بود و اين روز را نديده بودم» سپس بيهوش شد. امام(عليه السلام) خواهر عزيز و مکرمه خود را به هوش آوردند و مطالبى فرمودند.(1)

پي نوشت:
1-تقويم شيعه، صفحه 21.