سخت افزار و نرم افزارهاى مطالعه موفق(2)

چون شخص به نواقص و معايب خويش بيشتر آگاه است. برنامه ريزى بلند مدت در ارتباط با اهداف نهايى و برنامه ريزى معين مدت در ارتباط با اهداف ميانى و قريب.

6ـ روش صحيح مطالعه كردن:

بسيارى از افراد بدون آن كه توجه كنند. شيوه مطالعاتى غلطى را در پيش گرفته‌اند، لذا از كار و تلاش خود راضى نبوده و ثمره‌اى نمى گيرند. پس بنابراين بايد اول يكى از روش‌هاى صحيح مطالعه را آموخت و به آن عمل نمود براى اين منظور مى توانيد از كتاب‌هايى كه در اين زمينه نوشته شده است استفاده كنيد.[1]

نيروى معنويت

بهتر است انسان مطالعه‌اش را با نيت انجام دهد و از خداوند عالم بخواهد كه به او نيروى جسمى و ذهنى اى دهد كه به درك صحيح و بهترى از مطالب نائل آيد و او را در رسيدن به اهداف خود كمك كند و مطالعه خود را با دعاى مطالعه شروع كند.[2]

خدايا مرا از تاريكى هاى وهم و خيالات خارج گردان و به نور فهم و دانايى گرامى دار. بار الها درهاى رحمتت و خزائن علومت را به رويم بگشا.[3]

8ـ همنشينى با اهل علم

در روايت‌ها آمده كه نشست و برخاست‌ها اثر بخش‌اند و انسان در اين محافل رنگ همنشين خود را مى گيرد به همين خاطر از سوى پيامبر(ص) سفارش شده كه خالطِ الحكماء و جالس الكُبَراء با حكيمان و انديشمندان كه نشست و برخاست كنيد و با بزرگان همنشينى نماييد همچنين مطالعه زندگى افراد موفق و الگو قرار دادن برنامه و شيوه‌ى آنها مى تواند ما را در مطالعه موفق‌تر كند همچنين علما به پيش مطالعه قبل حاضر شدن سر كلاس درس اهميت مى دهند و درس استاد را پس از تدريس مطالعه فردى مى كنند و بعد به شكل گروهى با يكديگر بحث علمى مى كنند. اين مذاكره‌اى علمى نقش زيادى در حفظ مطالب، تثبيت آنها و علاقه به آموختن ايجاد مى كند اين شيوه يكى از موفق‌ترين شيوه‌ها و مورد تأييد روان شناسان تربيتى است.

9ـ سئوال كنيد

اسلام ما را به تأمل، تفكر، مشورت با متخصص و سئوال براى كشف حقيقت دعوت و تشويق مى كند وقتى انسان خود تأمل كرد و مسأله‌اى را از جهات مختلفى بررسى كرد ولى توانست جوابى براى آن پيدا كند لازم است كه از افراد متخصص سئوال كند به همين خاطر پيامبر عزيز اسلام (ص) فرزند سائلِ العلما[4] سئوالات خود را از علما بپرسيد.

10ـ بنويسيم

روايات زيادى ما را دعوت كرده‌اند كه براى اين كه در مطالعه تدريس، تحقيق و نگهدارى علوم موفق باشيم آنها را بنويسيم[5]

تذكر:

در احاديث و منابع اسلامى مطالبى جالبى در اين زمينه وجود دارد كه به جهت اختصار بحث از بيان آنها صرف نظر كرديم. از جمله كتاب‌هايى كه نكات ارزنده‌اى در خدمت شما مى گذارد كتاب آداب تعليم و نظم در اسلام است اين كتاب ترجمه گزارش گونه‌اى از كتاب منيه المريد فى آداب المفيد و المستفيد نوشته شهيد ثانى است كه توسط دكتر سيد محمد باقر حجتى نگارش شده است.

پى نوشتها

[1] . ر.ك: روش‌هاى يادگيرى و مطالعه نوشته دكتر على اكبر سيف، نشر دوران، يا كتاب مطالعه روشمند، نوشته عين الله خادمى، انتشارات پارسايان قم.
[2] . براى ياد گرفتن اين دعا مى توانيد به فهرست مطالب كتاب شريف مفاتيح الجنان مراجعه فرمائيد.
[3] . آداب تعليم و تعلم در اسلام، نگارش دكتر سيد محمد باقر حجتى، 1359، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ص96.
[4] . همان، ص96.
[5] . همان، ص482. اكتب و بث علمك فى اخوانك، امام صادق (ع) فرمودند: بنويس و علمت را ميان برادران ايمانى ات منتشر كن. بى ترديد يكى از عواملى كه باعث موفقيت در تحصيل مى گردد تدريس و بيان مطالب براى ديگرى است كه اين خود باعث تمركز قواى فكر مى گردد.

منبع :حميد خاکسار ؛سايت انديشه قم