سالم مولی عامر بن مسلم عبدی

اشاره
سالم غلام جناب «عامر بن مسلم»(۱) از شیعیان بصره و از تابعین‏ مورد اطمینان بود که پس از دعوت «یزید بن ثبیط» در بصره همراه مولای خود به امام پیوست و تا کربلا آن حضرت را همراهی کرد(۲). نام کامل او سالم بن ابوالجعد است. نامش در زیارت ناحیه مقدسه‏ است(۳).
شهادت سالم
به ادعای ابن‌شهر آشوب، «سالم» در حمله نخستین به شهادت رسید(۴).
 پی نوشت‌ها: 
(۱) تسمیه من قتل مع الحسین علیه‌السلام، ش ۴۷.
(۲) ابصار العین، ص ۱۹۱.
(۳) انصار الحسین، ص ۷۴.
(۴) مناقب آل ابی‌طالب، ج ۴، ص ۱۱۳.