زیارت قبور از دیدگاه وهابیت

مؤسسین وهابیت بر طبق آنچه که اظهار کرده اند، اصل زیارت قبور را جایز می­ دانند. ابن تیمیه می­گوید زیارت قبور با زیارت شرعی برای کسی که با این زیارت به آن نزدیک می­شود مانعی ندارد.[۱] محمد بن عبدالوهاب می‌گوید کسی که به مدینه سفر می­کند قصد سفر باید برای مسجد النبی باشد و بعد از رسیدن به مسجد، مردان می‌توانند قبر نبی را زیارت کنند اما زنان حق زیارت را ندارند.[۲] وهابی‌ها می­گویند اصل زیارت بدون خلاف برای مردان جایز است ولی بر طبق روایات برای زنان کراهت دارد.[۳] اما در عین حال به این باور‌اند که  لمس کردن قبر و تمسح به آن و نماز خواندن در کنار آن و نذر برای آن، اینها همگی از دین مسلمین نیست بلکه بدعتی قبیحی است و از اسباب شرک به شمار می‌آید.[۴]

هرچند وهابی ها چنین اظهاراتی مبنی بر جواز زیارت قبور دارند، لکن در عمل مانع از زیارت قبور می‌شوند. محمد بن عبدالوهاب در آغاز فعالیت خود به بهانه اینکه قبور اولیاء و پیامبران توسط مسلمانان زیارت می شد، مسلمانان را قتل عام نمود و به اصطلاح خود، غزوات را بر علیه مسلمانان راه انداخت و آنان را متهم به عبادت قبور به جای خدا کرده و خون و مال و ناموس شان را مباح اعلام کرد.[۵] به علت اینکه محمد ابن عبدالوهاب در نزد مسلمانان به خاطر این اتهام زدن منفور شده و خوش زیر سوال رفته بود، در راستای دفاع از خود که اینها تهمتی است که به من زده شده است. او در دفاع از خود گفته است اینکه گفته می‌شود من متوسلین به صالحین را تکفیر کرده و اگر قدرت می­ داشتم قبه رسول خدا(صلی الله علیه و آله) را از بین می‌بردم و میزاب کعبه را بر می­داشتم و میزابی از چوب برای آن می‌ساختم و زیارت قبر نبی(صلی الله علیه و آله) و زیارت قبر والدین را تحریم می‌کردم، تهمتی است که بر علیه من گفته شده است.[۶]

اما سؤالات:

۱.اگر وهابی ها راست می گویند پس چرا سفر به سوی زیارت را حرام دانسته و آن را موجب شرک می دانند؟

۲.اگر زیارت از نظر ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب هیچ محذور شرعی نداشته باشد، پس سفری که هیچ شائبه حرمت و بدعتی در آن نیست، هیچ دلیلی وجود ندارد که با قصد زیارت، به کار حرام و  امر غیر مشروع تبدیل شود. پس معلوم می‌شود که از نظر آنان خود زیارت مشکل دارد که سفر به سوی آن را حرام و بدعت می‌دانند.

۳. آیا این دو نوع موضع گیری وهابیها تناقض آشکار نیست؟

۴. اگر زیارت قبور از دیدگاه وهایت جایز است پس چرا مردم مکه و مدینه را به خاطر زیارت قتل عام کردند؟

پی نوشتها

[۱] . ابن تیمیه الحرانی، أبو العباس أحمد عبد الحلیم ، کتب ورسائل وفتاوى ابن تیمیه، ج۲۶ص۱۵۰.

[۲]. عبدالعزیز بن باز، – محمد بن صالح العثیمین،  فتاوی مهمه، ص۱۰۴.

[۳] . محمد بن عبدالوهاب، مختصر الانصاف و الشرح الکبیر،ص۲۲۳.

[۴].  محمد بن عبدالوهاب، فتوای و مسائل محمد بن عبدالوهاب، ص۶۹؛عقیده محمد بن عبدالوهاب السلفیه و اثرها فی العلام الاسلامی، ج۲ص۷۲۳؛  صالح بن عبدالله العبود، عقیده محمد بن عبدالوهاب السلفیه و اثرها فی العالم الاسلامی، ج۲ص۷۲۳،   محمد بن عبد الوهاب، الفتاوى، ص۶۰.

[۵]. رک: نجدی، حسین بن غنام، تاریخ نجد یا روضهالأفکار و الأفهام، ص۹۵-۲۰۳؛  نجدی حنبلی، عثمان بن عبدالله بن بشر، عنوان‌المجد فی تاریخ نجد،ج۱ص۴۵-۱۸۰.

[۶]. محمد بن عبدالوهاب، مؤلفات محمد بن عبدالوهاب فی العقیده، ص۱۲ و۶۴.

نویسنده: حمید رفیعی