زنان و ترس

 زن موجودي است لطيف که در کشاکش زندگي به اجبار مبارزه سختي را پذيرفته است، نبردي براي زيستن و زن بودن. در اين ميان گاه لطافت خود را با ضعف اشتباه گرفته و براي خود ترس هايي مي سازد تا شايد اندکي از بار سنگين زندگي اش سبک تر گردد.

در اين مطلب سعي شده تا به بررسي مقوله «ترس» در زنان و چگونگي مقابله با آن پرداخته شود. «ترس»، کلمه اي است آشنا که همه انسان ها بارها با آن روبرو مي شوند عده اي با آن کنار آمده، عده اي در برابر آن عقب نشيني کرده و منزوي مي شوند و عده اي بر آن فائق مي آيند.

زنان از مسائل زيادي مي ترسند; از تنهايي، از تصميم گيري، از صحبت کردن در ملا»عام، از خوب نبودن، از تغيير شغل و يا جدايي از همسر. «ترس» به هر دليلي که باشد بايد همواره به اين موضوع توجه داشته باشيد که شما زنده ايد و بايد زندگي کنيد و اين زندگي مستلزم رشد و پيشرفت هميشگي است و توقف جز انحطاط و نابودي چيزي در پي نخواهد داشت. بنابراين با پذيرفتن ترس هايتان به استقبال شرايط نامطلوب رفته و آنها را به بهترين و مطلوب ترين شرايط تبديل نماييد.

اقدامي که اگر احساس درماندگي کنيد هيچگاه آن را تجربه نخواهيد کرد، زيرا ترس ها تا هنگامي که شما به رشد خود ادامه مي دهيد همراهتان هستند و اين شما هستيد که با رشد و بالندگي خود آنها را از سر راهتان برمي داريد. يکي از ترس هايي که بدليل شرايط موجود در خانواده و اجتماع در زنان ديده مي شود ترس از خوب نبودن به اندازه کافي وعدم کفايت لازم براي انجام وظايفش مي باشد براي مقابله با اين ترس بهترين کار اين است که ذهن خود را آموزش دهيد که نه تنها بد نيستيد بلکه ممکن است بهترين نيز باشيد. بهترين همسر، بهترين کارمند، بهترين مادرو… فقط بايد بخواهيد تا بتوانيد و براي رسيدن به اين حالت ابتدا بايد خود را دوست داشته باشيد اگر خود را واقعا دوست داريد به سلامت روحي و جسمي خود توجه خواهيد کرد، براي اين کار مي توانيد به مشاوران مراجعه کرده و به وضعيت جسمي و روحي خود رسيدگي نماييد.

کتاب هاي مختلفي هم درباره موضوعات مختلف مثل زيبايي و تناسب اندام وجود دارد. کلاس هاي مختلفي هم هست شما هر خانمي که مي خواهيد باشيد، کارمند،خانه دار، بچه دار حتما در طول روز زماني هرچند اندک را مي توانيد به خود اختصاص دهيد و به سلامتي و زيبايي جسم و روح خود بپردازيد. مطمئن باشيد با اين کار هم مادر خوب هم کارمند خوب و هم همسر بهتري خواهيد شد و ترس هايتان نيز کمتر مي شود و مي توانيد زندگي شيريني براي خود و همراهان تان ايجاد کنيد.

تنهايي و جدايي از همسر و فروپاشي زندگي زناشويي، يکي ديگر از ترس هايي است که گريبان گير زنان مي شود. همانطور ذکر شد تنها راه خلاص شدن از ترس، اقدام کردن و قدم پيش نهادن است. کافي است ذهن خود را آموزش دهيد که با وجود عواقب منفي طلاق مي توان با قبول آن و حرکت به سوي مجردي، زندگي همراه با عشق، شادي و شعف داشت. براي داشتن يک زندگي مجردي شاد و سالم بايد بدانيد عليرغم مشکلات زيادي که در اين دوران ممکن است پيش بيايد، با ديدن نيمه پر ليوان و توجه به نکات مثبت اينگونه زندگي مي توان لحظات بهتري را تجربه کرد. اگر در اين دوران به خود گوش فرادهيد و خواسته ها و احساسات دروني تان را درک نموده و به آنان پاسخ دهيد و احساسات منفي نظير حسا دت، ترس، احساس گناه، احساس بي کفايتي و تنهايي و… را کنار بگذاريد. آنگاه خدا معجزه خود را نشانتان خواهد داد و به آرامش و اطمينان دست خواهيد يافت و به طور حتم اگر بخواهيد نيمه گمشده خود نيز را باز خواهيد يافت.

آري آشتي با خود و دوست داشتن خود در درون انسان معجزه اي به نام عشق را پديد خواهد آورد که با آن زندگي سرشار از خوشبختي مي گردد. چرا که عشق به معناي واقعي دوست داشتن خود به اندازه ديگري است و اين امر مستلزم آن است که ترس هاي خود را شناخته و به عشق تبديل شان کنيد.

منبع: روزنامه ابتکار