عنوان: زمینه روان شناسی اتکینسون و هیلگارد(جلد اول)
مولف: نولن-هوکسما
مترجم/ محقق: دکتر حسن رفیعی؛ دکتر محسن ارجمند
ناشر: انتشارات ارجمند
سال نشر: ۱۳۹۵
نوبت نشر: اول تهران

پانزدهمیین ویرایش زمینۀ روان‌شناسی اتکینسون و هیلگارد، مرحله‌‏ای پربار در تاریخچۀ این درسنامۀ قدیمی روان‌شناسی به‌‏شمار می‏‌رود. در این ویرایش، نویسندگان و محققان صاحب‏‌نام دیگری در تیم نویسندگان این درسنامه همکاری داشته‌‏اند و بیش از ۳۵۰ منبع جدید از پژوهش‏‌های نوین اخیر نیز در کتاب گنجانده شده است که بر جذابیت کتاب افزوده و طیف وسیع روان‌شناسی از روانشناسی زیستی تا روانشناسی شناخت و ادراک، روانشناسی اجتماعی و شخصیت، رشد طبیعی و آسیب‌شناسی روانی و… را در برمی‌گیرد.
فهم و درک مطالعات کلاسیک که اساس روان‌شناسی را تشکیل می‌دهد، برای دانشجویان اهمیت حیاتی دارد. این مطالعات با تأکید بر نقش آنها در علم روان‌شناسی و تأثیرشان بر زندگی روزمرۀ افراد در کتاب آمده است. در عین حال کارهای قابل توجه نوینی که در روان‌شناسی معاصر درحال انجام است در این کتاب گنجانده شده ازجمله مطالب نویافته در علم عصب‌پژوهی شناختی و پژوهش‌های انجام شده در رابطه مغز و رفتار، کاربردهای خلاقانۀ پژوهش‌های پایه در زمینه احساس و ادراک، «موج نو»ی پژوهشی در زمینه هیجان‌، هوش، نظریه‌های وراثتی و تکاملی درباره شخصیت، یافته‌های مهم درباره منشأ آسیب‌های روانی و درمان آنها و دیدگاه‌های روان‌شناسی اجتماعی درباره فرهنگ.
کتاب حاضر، مروری جامع بر بهترین مطالب قدیمی و نیز برترین موضوعات جذاب و جدید روان‌شناسی دارد که ترجمۀ شیوا و روان آن بر نقاط قوت آن افزوده است و منبعی مفید برای متخصصان رشته‏‌های پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی و مشاوره و نیز دانشجویان و پژوهشگران این رشته‌‏ها است.