خانواده شیعی » کتابشناسی »

زمینه روان شناسی اتکینسون و هیلگارد جلد اول

عنوان  زمینه روان شناسی اتکینسون و هیلگارد جلد اول
مولف  نولن-هوکسما
مترجم  دکتر حسن رفیعی، دکتر محسن ارجمند
ناشر  ارجمند
سال نشر  1395
نوبت نشر  اول
محل نشر  تهران

پانزدهمیین ویرایش زمینۀ روان‌شناسی اتکینسون و هیلگارد مرحله‌‏ای پربار در تاریخچۀ این درسنامۀ قدیمی روان‌شناسی به‌‏شمار می‏‌رود. در این ویرایش، نویسندگان و محققان صاحب‏‌نام دیگری در تیم نویسندگان این درسنامه همکاری داشته‌‏اند و بیش از 350 منبع جدید از پژوهش‏‌های نوین اخیر نیز در کتاب گنجانده شده است که بر جذابیت کتاب افزوده و طیف وسیع روان‌شناسی از روانشناسی زیستی تا روانشناسی شناخت و ادراک، روانشناسی اجتماعی و شخصیت، رشد طبیعی و آسیب‌شناسی روانی و… را در برمی‌گیرد.
فهم و درک مطالعات کلاسیک که اساس روان‌شناسی را تشکیل می‌دهد برای دانشجویان اهمیت حیاتی دارد. این مطالعات با تأکید بر نقش آنها در علم روان‌شناسی و تأثیرشان بر زندگی روزمرۀ افراد در کتاب آمده است. در عین حال کارهای قابل توجه نوینی که در روان‌شناسی معاصر درحال انجام است در این کتاب گنجانده شده ازجمله مطالب نویافته در علم عصب‌پژوهی شناختی و پژوهش‌های انجام شده در رابطة مغز و رفتار، کاربردهای خلاقانۀ پژوهش‌های پایه در زمینة احساس و ادراک، «موج نو»ی پژوهشی در زمینه هیجان‌، هوش، نظریه‌های وراثتی و تکاملی دربارة شخصیت، یافته‌های مهم دربارة منشأ آسیب‌های روانی و درمان آنها و دیدگاه‌های روان‌شناسی اجتماعی دربارة فرهنگ.
کتاب حاضر مروری جامع بر بهترین مطالب قدیمی و نیز برترین موضوعات جذاب و جدید روان‌شناسی دارد که ترجمۀ شیوا و روان آن بر نقاط قوت آن افزوده است و منبعی مفید برای متخصصان رشته‏‌های پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی و مشاوره و نیز دانشجویان و پژوهشگران این رشته‌‏ها است.