خانواده شیعی » کتابشناسی »

روش های شکوفاسازی خلاقیت کودکان و نوجوانان

عنوان  روشهای شکوفاسازی خلاقیت کودکان و نوجوانان
مولف   علیرضا امین
مترجم  ****
ناشر  بنیاد حکمت اسلامی صدرا
سال نشر  ۱۳۹۳
نوبت نشر  اول
محل نشر  تهران

بین «تدریس خلاقیت» و «خلاقانه تدریس کردن» تفاوت وجود دارد. خلاقانه تدریس کردن به این معناست که معلمان از مهارتهای خلاقانه خودشان بهره می گیرند تا بتوانند محتوا و ایده های درسی را جالبتر ارائه کنند. اما در تدریس خلاقیت، به دانش آموزان به گونه ای آموزش داده می شود که ذهنشان خلاقتر شود. در این شیوه، دانش آموزان به آزمودن و تجربه نوآوری تشویق می شوند، جواب پرسشها به آنها داده نمی شود، بلکه به آنها کمک می شود تا خودشان جواب را حدس بزنند و راهها و مسائل جدیدی را تجربه کنند.

در این کتاب سعی شده در حد امکان به هر دو مقوله توجه شود و علاوه بر ارائه روش هایی برای تدریس خلاقیت در کلاس، خلاقانه تدریس کردن هم مد نظر قرار گیرد.

کتاب حاضر مشتمل بر ۶ فصل است:

در فصل اول، خواننده با مفهوم خلاقیت و دیدگاه های مختلف در مورد آن آشنا می شود. در فصل دوم، اهمیت خلاقیت مورد بررسی قرار می گیرد. نظریه های خلاقیت شامل نظریه های فلسفی، جامعه شناسی و نظریه های روانشناسی محور اساسی فصل سوم را تشکیل می دهد. در فصل چهارم به این سوال که چگونه دانش آموز را خلاق کنیم؟ پاسخ داده و موانع خلاقیت مطرح می شود. فصل پنجم اختصاص به چندین روش تدریس برای شکوفا سازی خلاقیت در کودکان و نوجوانان دارد؛ این روشها ما حصل تجربیات نویسنده در زمینه تدریس و خلاقیت است و به نظر می رسد در کتب دیگری مطرح نشده است. سرانجام در فصل آخر چندین تمرین و ایده برای خلاقتر کردن ذهن کودکان و نوجوانان ارائه می گردد.

هدف این کتاب آشناسازی علاقمندان با خلاقیت و روشهایی است که می‌تواند در شکوفاسازی خلاقیت ذهنی کودکان و نوجوانان مؤثر باشد، از این رو مطالعه این کتاب برای والدین، معلمان، مربیان و کلیه کسانی که با آموزش و تربیت کودک و نوجوانان سر و کار دارند، سودمند است.

در این اثر تلاش شده روشهای نوین تدریس با تکنیک‌های خلاقیت تلفیق گردند و روش های نوینی در تدریس خلق شوند که منجر به شکوفاسازی خلاقیت گردند.