خانواده شیعی » خانواده » داستانهای خانواده »

رعایت نوبت بین فرزندان

روزى پیامبر صلى الله علیه و آله در حال استراحت بود، فرزندشان حسن علیه السلام آب خواست. حضرت برخاست و قدرى شیر دوشید و در کاسه ای ریخت و به دست وى داد. در این حال، حسین علیه السلام از راه رسید و دست دراز کرد تا کاسه شیر را از دست برادرش بگیرد، اما رسول خدا صلى الله علیه و آله از این کار او ممانعت کرد.
حضرت فاطمه علیهاالسلام که این منظره را تماشا مى کرد خطاب به پدرش عرض کرد:
یا رسول الله! گویا حسن را بیشتر دوست دارى!
حضرت پاسخ دادند: نه چنین نیست، علت دفاع من از حسن، حق تقدم اوست؛ زیرا او زودتر آب خواسته بود (و باید نوبت و عدالت مراعات می شد). بدرستیکه من و تو و این دو پسر و علی در روز قیامت، در یک مرتبه و مقام هستیم.

منبع: علامه مجلسی؛ بحارالانوار؛ ج۴۳ص۲۸۳