قطب الدّين راوندى

رضایت الهى

همچنین مرحوم قطب الدّین راوندى رحمه اللّه علیه – که قبر شریفش در وسط صحن مطهّر حضرت معصومه علیهاالسّلام مى باشد – در کتاب خود آورده است :

حضرت باقرالعلوم علیه السّلام فرموده است :

روزى پدرم امام سجّاد سلام اللّه علیه سخت مریض شد و در بستر بیمارى قرار گرفت ، پدرش امام حسین علیه السّلام ضمن عیادت از او اظهار داشت: چه چیزى را اشتها دارى ؛ خواسته و نیازت چیست تا انجام دهم ؟

حضرت سجّاد علیه السّلام چنین پاسخ داد: مى خواهم تکیه گاهم پروردگارم باشد، چون که او ناظر و شاهد احوال من مى باشد؛ و اگر مصلحت من باشد مرا عافیت مى بخشد، و من در هر حال راضى به رضایت و مقدّرات او هستم .

امام حسین به فرزندش ، زین العابدین علیهماالسّلام فرمود: احسنت ، روش ‍ تو همانند حضرت ابراهیم علیه السّلام مى باشد، هنگامى که در شدیدترین سختى هاى زندگى قرار گرفت و دشمنان او را بر بالاى منجنیق بردند تا حضرتش را در آتش افکنند، جبرئیل علیه السّلام به کمک او آمد و اظهار داشت : اى ابراهیم ! چه خواسته اى دارى ، بگو تا برآورده کنم ؟

در پاسخ اظهار داشت : من در هر حال راضى به رضاى خداوند متعال هستم ؛ و او پناهگاه و تکیه گاه من مى باشد، هرچه را او مصلحت بداند من در اختیار و تحت فرمان او هستم .(۱)

۱- اعیان الشّیعه : ج ۱، ص ۶۳۵، مستدرک الوسائل : ج ۲، ص ۱۴۸، ح ۱۶