رسيدن کاروان اسراي اهل بيت (ع) به حوالى شام 29 محرم

در سال 61 هـ ق در چنین روز اسراى اهل بيت(عليهم السلام) به حولى شام رسيدند. ابراهيم بن طلحة بن عبداللّه جلو آمد و به امام زين العابدين(عليه السلام) نزديک شد، و کينه هايى که از جراحت شمشيرهاى جنگ جمل در سينه ذخيره کرده بود ظاهر ساخت و به حضرت گفت: ديدى غلبه با کيست؟ حضرت فرمود: «اگر مى خواهى بدانى غالب کيست صبر کن تا هنگام نماز، اذان و اقامه بگو، آن وقت مى دانى آوازه چه کسى تا قيامت باقى است».(1)

پي نوشت:
1-تقويم شيعه، ص  38.