رحلت حضرت آدم(عليه السلام) 11 محرم

 به دستور خداى متعال حضرت آدم(عليه السلام) پسرش شيث را وصىّ خود قرار داد و اسرار نبوّت را به او سپرد سپس فرمود: (پس از مرگ) مرا غسل بده و کفن کن و بر من نماز گذار و بدنم را در تابوتى بگذار و تو نيز هنگام مرگ آنچه آموختى به بهترين فرزندانت بسپار.

گويند حضرت آدم(عليه السلام) در 930 سالگى وفات نمود. شيث او را در تابوتى نهاد و در کوه ابوقبيس دفن کرد تا وقتى که حضرت نوح(عليه السلام) در زمان طوفان آمد و آن تابوت را برداشت و در کشتى نهاد و به کوفه برده، در شهر نجف اشرف به خاک سپرد. قبر آدم و نوح نزديک قبر مولا اميرالمؤمنين(عليه السلام) است.(1)

پي نوشت:
1-حوادث الايام، صفحه 38.