, ,

دکتر توفيان تيوفانوفا ، شرق شناس بلغارى

به گزارش خبرگزارى شبستان، دکتر توفيان تيوفانوفا، استاد دانشگاه صوفيا، عضو انجمن شرق شناسان آمريکا و عضو اتحاديه شرق شناسان اروپا پس از ترجمه قرآن کريم به زبان بلغارى، با يقين و اطمينان قلبى به دين مبين اسلام گرويد.

تيوفانوفا درباره چگونگى گرويدن به اسلام گفت: از ۱۲ سال پيش ترجمه قرآن به زبان بلغارى را آغاز کردم و در نتيجه تعمق و درک معانى آيات قرآن دين اسلام را براى خود برگزيدم به طورى که با فهم آيات قرآنى و بررسى اسلام و تمدن ها دريافتم که تمدن اسلامى مادر تمامى تمدن هاى جهان است.

اين شرق شناس بلغارى ادامه داد: از پنج سال پيش مسلمان شدم و خانواده ام نيز مخالفتى نسبت به مسلمان شدن من نداشتند، در خانواده ما تنها من مسلمان هستم و همسر و دخترم همچنان مسيحى ارتدوکس هستند.

وى خاطرنشان کرد: برخى شرق شناسان نسبت به اسلام شک دارند و قرآن کريم را به مسخره مى گيرند و مى گويند که قرآن کلام انسان است و ربانى نيست، همچنين حقيقت اين کتاب آسمانى انکار مى کنند.

بنابر گزارش پايگاه اطلاع رسانى محيط، استاد دانشگاه صوفيا تأکيد کرد: در ترجمه قرآن کريم خطا وجود دارد، ولى بايد بين خطاى عمدى و غيرعمدى فرق گذاشت.

اين خطاها به علت عدم فهم دقيق از معانى قرآن کريم است، اما به لطف خداوند، من در ترجمه قرآن به زبان بلغارى با دقت به معانى و موسقى متن موفق به ترجمه شدم.

دارالافتاء بلغارستان نيز اين ترجمه قرآن را چاپ کرد و تعداد بى شمارى از آن را در ميان مؤسسه هاى اسلامى و در رأس آن مساجد اين کشور توزيع کرد.

دکتر توفيان تيوفانوفا، سال ها پيش از دانشگاه بغداد در رشته زبان عربى فارغ التحصيل شد و سپس براى ادامه تحصيل در رشته زبان و ادبيات عرب به دانشگاه قاهره رفت. وى دکتراى خود را از مؤسسه شرق شناسى در روسيه گرفت و سپس به عنوان استاد تحقيقات اسلامى در دانشگاه صوفيا و استاد مؤسسه اسلامى در بلغارستان مشغول به فعاليت شد.

وى همچنين در انجمن شرق شناسان آمريکا و انجمن تحقيقات خاورميانه انگليس و اتحاديه شرق شناسان اروپا عضويت دارد.

منبع : خبرگزارى شبستان